– Digitaliseringen av det norske energisystemet er i gang, konstaterer Kjell Sand, prof. II ved institutt for elkraftteknikk ved NTNU. Barrierene for å komme inn som leverandør i kraftmarkedet er blitt færre, og behovet for nye løsninger har økt. Smartgridkonferansen er en nasjonal møteplass for alle som har interesse for denne utviklingen, og i år tok 320 deltagere turen til Trondheim. Nettselskaper og leverandører var godt representert, sammen med deltagere fra myndigheter, virkemiddelapparat og akademia.

Ny kompetanse, omstilling og samarbeid

Eirik Andreassen fra Digital Norway uttrykker at digitaliseringen i Norge går for sakte. Norge har ligget høyt oppe på den såkalte «e-intencity» skalaen som sier hvor flinke ulike land er til å bruke IKT, men dette har endret seg i løpet av de siste årene. Norske ledere og de som sitter i ulike styrer trenger ny kompetanse og bør følge bedre med på teknologiutviklingen, mener Andreassen.

Gunnar Westgaard fra EY oppfordrer norske nettselskap til å bygge kritisk kompetanse på digital drift nå. Analytikere, de som kan håndtere data, og de med kompetanse på nettsikkerhet er essensielle ressurser fremover. Det er viktig å ikke undervurdere endringene som vil følge av digitaliseringen, og mange nettselskap har ikke så stor kompetanse på dette som de kanskje tror selv, mener Westgaard.

Flere innlegg om energiskapers digitaliseringsstrategi viser at det er høy interesse, i alle fall blant de store aktørene, å øke sin digitale modenhet. Videre peker flere energiselskaper på samarbeid og kompetansedeling som er en viktig del av selskapenes strategi, dette gjennom blant annet deling av resultater og erfaringer fra pilot- og demonstrasjonsprosjekter. Under konferansens dag to var en hel sesjon dedikert til kunnskapsdeling fra nylig utført test- og pilotarbeid. BKK sin autonome løsning for selvhelende nett, og Hafslunds jordfeildeteksjon ved automatisert analyse av AMS-data var blant det deltagerne her fikk høre om.

Ny demoplan og nye muligheter gjennom midler fra Enova

Grete Coldevin, leder av Det norske Smartgridsenteret annonserer at en ny demoplan for smartgrids er på trappene. Demoplanen gir informasjon om de samlede demo-prosjektene som foregår mellom medlemmene av senteret, samt peker på områder hvor man mener det mangler innsats. Informasjon om behov og utfordringer hentes fra markedsselskaper, nettselskaper og leverandører. Planen har som formål å bidra til koordinert og ressurseffektivt demo-arbeid. Planen skal til høring i oktober, og vil ferdigstilles før årets utgang.

Ane Marte Andersson forteller at Enova med sitt nye mandat nå også kan støtte effektbesparende prosjekter i tillegg til prosjekter som har til formål å redusere CO2 utslipp og redusere energiforbruket.

Enova ønsker mange gode søknader til sitt finansieringstilbud PILOT-E, med søknadsfrist 11. oktober. PILOT-E er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova, og har som formål å få produkter og tjenester innen miljøvennlig energi raskere fra idé til marked. Prosjekter som kan få støtte under ordningen må omfatte hele løpet fra forskning til fullskala demonstrasjon av nye konsepter eller innovative løsninger under reelle driftsløsninger. Mer om PILOT-E ordningen kan leses på https://www.enova.no/pilot-e/.

Ønsker å løfte alle opp på samme nivå

Blant de som tok turen til årets Smartgridkonferanse var Knut Hornnes fra Statnett.

– Årets konferanse hadde mange gode foredrag. Det var også flott at det var satt av så god tid til å utnytte mingleområdet. Jeg hadde mange interessante samtaler i pausene.

– Til neste år hadde det vært interessant å ta tak i hva man kan gjøre for å løfte alle opp på samme nivå. Foredragene i år viste at det er et strekk i laget, og det er viktig å diskutere hva de små selskapene kan gjøre for å holde tritt med de store. Jeg kunne også ønske meg flere eksempler fra utlandet, for å høre hvilke løsninger som finnes der.

 

Se også: Program og presentasjoner fra konferansen