På fagseminaret setter vi søkelyset på forskning, innovasjon og kunnskapsdeling om cybersikkerhet. Fordelt på fire sesjoner vil fagpersoner innen forskning, næringsliv, forvaltning og virkemiddelapparatet presentere state-of-the art innen Digitalisering og cybersikkerhet, Forsyningssikkerhet og cybersikkerhet, sikkerhetstesting og sikkerhetsmekanismer og behov for forskning for verdiskaping. Seminaret mottar støtte fra Forskningsrådet.

 

Når: 3. november 2021 klokken 09:30-16:00. Registrering fra 09:00.
Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Luftrom 1.
Pris: Gratis, men vi forbeholder oss retten til en no-show avgift på 665 kr for avmelding etter 15. oktober
Påmelding: Mulig frem til 1. november.
Avmelding: Sendes til audun.haglandbangsund@sintef.no 

09:30-10:45

Sesjon 1 Digitalisering og cybersikkerhet

Velkommen
Jun Elin Wiik, Senterdirektør, The Norwegian Smartgrid Centre
Cybersikkerhet som enabler for digital transformasjon av kraftsystemet
Magnus Helgeby, Product Manager Software, Heimdall Power
Digitalisering av kraftbransjen – Cybersikkerhet rundt stordatahåndtering
Mohammad Chowdhury, PhD, Principal Designer
Network, Cyber Security & IT, ABB
Sensitiv informasjon i skybaserte løsninger
Nina Schreuder Kjelstrup, Leder for informasjonssikkerhet, BKK
Innovativ tilnærming til risikostyring i et digitalisert forsvar i sterk utvikling
Monica Endregard, Sjefsforsker, PhD, FFI
Digitalisering av vannkraften i møte med cybersikkerhet
Tone Thingbø, Direktør, Cyber Security, Statkraft og Andreas Ulvestad, leder for Prosesskontroll, Statkraft
Pause – 25 min
11:10-12:30

Sesjon 2 Forsyningssikkerhet og cybersikkerhet

Innledning
Ordstyrer
Oppdatering av trusselbildet
Margrete Raaum, CEO/Daglig leder, KraftCERT
Trekker regelverket i samme retning? Hva betyr f.eks. NIS-direktivet for kraftbransjen i Norge.
Eldri Naadland Holo, Seksjonssjef Beredskap, NVE
NVEs oppfølging av Riksrevisjonens rapport om NVEs arbeid med IKT-sikkerhet i kraftbransjen
Eldri Naadland Holo, Seksjonssjef Beredskap, NVE
Ledelsens og styrets rolle og ansvar for IKT-sikkerhet – Digital sikkerhet som en avgjørende del av risikostyringen
Eldar Lillevik, Partner, PwC
Cyber sikkerhet for vern i kraftsystemet: Praktiske råd og prioriterte tiltak for å sikre vern i substasjoner
Kirsti Eikeland, Information Security Consultant, DNV
Sammenhengen mellom cybersikkerhet og forsyningssikkerhet: Er vi klare til å håndtere den økte avhengigheten mellom kraft og IKT?
Inger Anne Tøndel, Seniorforsker SINTEF Digital og FME CINELDI, Oddbjørn Gjerde, Forskningsleder SINTEF Energi og FME CINELDI
Paneldiskusjon: Hvordan får vi til den samhandlingen mellom eksperter på kraft og IKT som er nødvendig?
12:30-14:30

Sesjon 3 Sikkerhetstesting og sikkerhetsmekanismer

Innledning
Ordstyrer
IFE Cybersecurity lab – trening, trening og trening
Bjørn Axel Gran, Department Manager, IFE
Smartgridlaben – 5G og IoT aspektet, Cybersikkerhet knyttet til TSO / DSO interaksjonen og spenningsregulering
Martin Gilje Jaatun, Seniorforsker Sintef Digital og FME CINELDI
Lunsj kl 13:00 – 45 min
Sesjon 3 fortsetter
Testing av effekten av cyberangrep i kontrollanlegg
Andre Jung Waltoft-Olsen, PhD, Statnett
Digital tvilling som test-bed for cybersikkerhet
Brede Børhaug, Product Manager Kognitwin Grid, Kongsberg Digital
Refleksjoner fra innsiden av et Cyber Angrep
Stein Petter Agersborg, Product Director Power Grid, Volue
Pause – 20 min
14:50-16:00

Sesjon 4 Fra forskning til verdiskaping

Innledning
Ordstyrer
Utfordringer framover og forskningsbehov for kraftbransjen innen cybersikkerhet
Gerd Kjølle, Sjefforsker, FME CINELDI
Statnetts strategi for cybersikkerhet, hvilke forskningsbehov avdekker den?
Lars Asbjørn Larsen, Senior Manager, KPMG
Sikkerhet i digitale verdikjeder
Arne Roar Nygård, Seniorrådgiver for informasjonssikkerhet og personvern, Elvia
Cyber Incident Management Challenges: can Machine Learning/Artificial Intelligence be a solution?
Nadia Saad Noori, Associate Professor, UiA
FoU programmer for cybersikkerhet i kraftsektoren
Khanh Tuan Le, Seniorrådgiver, Forskningsrådet
Paneldebatt: Setter dagens virkemidler oss i stand til å møte den økte risikoen for cyberangrep?
Avslutning
Jun Elin Wiik, Senterdirektør, The Norwegian Smartgrid Centre