Felles programplattform for smarte energisystemer(ERA-Net SES)

ERA-Net Smart Grid Plus(ERA-Net SG+) har annonsert en ny felles prosramplattform ERA-Net Smart Energy Systems (ERA-Net SES). ERA-Net SES er et nettverk av eiere og administratorer for nasjonale og regionale finansieringsinstitusjoner for forskning, teknisk utvikling og demoprosjekter. Med ERA-Net SES ønskes det å skape en bærekraftig og serviceorientert felles prosramplattform for å initiere og finansiere transnasjonale RDD-prosjekter, utvikle teknologier og løsninger i tematiske områder som Smart Power Grids, regionale og lokale energisystemer, kulde- og varmenett, digital energi og smarte tjenester. ERA-Net SES innebærer det eksisterende initiativ Smart Grids Plus (SG+), og Integrated Regional Energy Systems (RegSys)

ERA-Net SES er etterfølgeren til ERA-Net Smart Grids Plus, som de siste tre årene har sørget for over 60 millioner Euro med finansiering til transnasjonale smartgridprosjekter. I de kommende årene vil ERA-Net SES lansere årlige felles opprop for RDI-prosjekter og utvide kunnskapsmiljøet allerede bestående av flere enn 500 eksperter, som organiserer læringen i Smart Energy Systems fra et regionalt og lokalt nivå og opp til den internasjonale kunnskapsbasen.

Første felles opprop for integrere regionale energisystemer
ERA-Net SES lanserer sitt første opprop for RDI prosjekter om integrerte energisystemer på Nordic Clean Energy Week i Malmö/Kjøbenhavn, mellom 21. og 25. mai, 2018. På lanseringsarrangementet vil det bli gitt førstehåndsinformasjon på ønskede prosjekter og tilby en open space kafé for utveksling og networking. Det vil bli gitt mange flere muligheter for å bli kjent og knytte kontakter gjennom hele Nordic Clean Energy Week. Mer informasjon på deres nettside. 

Det har også blitt lansert en ny nettside i forbindelse med lanseringen av ERA-Net SES, som tar over for SG+-nettsiden. http://www.eranet-smartenergysystems.eu/