Hele bilaget finner du her.

 

Kort om CINELDI

CINEDLI – Centre for intelligent electricity distribution – er ett av i alt åtte forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) som Norges forskningsråd har opprettet.

FME- sentrene har med langsiktig forskning rettet mot fornybar energi, energieffektivisering, CO-håndtering og samfunnsvitenskap.

  • CINELDI skal bidra til å utforme fremtidens fleksible og robuste elektriske distribusjonsnett til en akseptabel kostnad
  • CINELDI skal legge til rette for fornybar kraftproduksjon, elektrifisering av transport og mer effektiv bruk av energi

CINELDI vil utvikle et kunnskapsgrunnlag for nettselskaper og myndigheter til å etablere gode strategier for å optimalisere nettvirksomheten. Dette vil gi:

  • Reduserte kostnader til investeringer og drift
  • Fremtidsrettet regulering av nettselskapene, for samfunnsmessig rasjonell utvikling og drift av kraftnettet

CINELDI vil også gi nye forretningsmuligheter for teknologileverandører:

  • Nye produkter og tjenester
  • Utvikling av kommersielle løsninger
  • Strykning av nasjonal og internasjonal konkurransekraft
  • Økt synlighet og rekruttering

FME-senteret ble etablert i 2016 og skal avslutte sin virksomhet i 2024. Budsjettet for denne perioden er 365 millioner kronet. SINTEF Energi leder programmet i samarbeid med NTNU. I alt 29 partnere er tilknyttet CINELDI; nettselskaper, leverandører, myndigheter og organisasjoner.

Forskninger blir gjennomført i en rekke ph.d./post doc-prosjekter på ulike institutter ved NTNU. I tillegg er det etablert flere pilotprosjekter hos nettselskap og andre partnere.