MENY  

Demoer

Fullskala demonstrasjonsprosjekter er avgjørende for å redusere risikoen ved utbygging av smart strøm. Samtidig er demonstrasjonsprosjekter «drivhus» for forskning og næringsutvikling.  I Norwegian Smartgrid Centre er vi så heldige å ha fem slike «levende laboratorier».

I Demo Steinkjer kan energiselskaper, leverandører, forskere, kunder og myndigheter teste blant annet målere, systemtjenester og andre produkter på et utvalg av 330 sluttbrukere. Her finnes alt fra vanlige husholdninger, via næringskunder til større industribedrifter. Prosjektets hovedfokus er å utvikle kommersielle produkter og tjenester for fremtidens smarte nett. Også forbrukertiltak og såkalt nettnytte for nettselskapene skal utvikles og testes i prosjektet.

I Smart Energi Hvaler omfatter det levende laboratoriet alle de 6800 kundene i kommunen. Med infrastrukturen på plass er demoen konsentrert om å utvikle og teste systemer og tiltak som skal bidra til nettnytte for nettselskapene, og om forbrukerfleksibilitet.  Noe produktutvikling vil også foregå her. Både Steinkjer og Hvaler brukes som test- og demolab av DeVid, som er bransjens store forskningsprosjekt innen smartgrid.

I Demo Lyse skal deltakerne demonstrere IKT-infrastruktur og -arkitektur. Dette kan danne grunnlag for tjenester til kundene, som for eksempel velferdsteknologi. Nettselskapet Lyse skal installere AMS-målere hos sine kunder, samt en boks som muliggjør tilleggstjenester. Boksen integrerer informasjon slik at den kan presenteres på f.eks. iPad hos kundene og gå inn i driftstøttesystemene hos Lyse nett. Lyse planlegger også å etablere et demonstrasjonssenter for smartgridprodukter og -tjenester, rettet mot det alminnelige publikum.

Mens Demo Lyse fokuserer på automatisk styring hos sluttbrukerne, Demo Hvaler på brukeratferd og Demo Steinkjer på automatiske målere og toveis kommunikasjon, involverer Demo Dyrøy i liten grad privatkunder, men være et laboratorium for systemoperatører. Mikronettet skal forsyne et flisfyrt fjernvarmeanlegg med strøm, og demoen skal være et laboratorium som tester tekniske løsninger for fremtidige private og offentlige aktører.

I Demo Statnett FoU Pilotprosjekt Nord-Norge utvikles og testes løsninger som skal bidra til planlegging og drift av kraftsystemet i tråd med systemoperatøransvarets oppgaver. I prosjektet Statnett samlet flere av delprosjektene i foretakets Smart Grid-program. Enkeltvis og samlet skal delprosjektene utvikle nye modeller og verktøy som kan bli testet «live» i driftsmiljøet ved Regionsentralen i Alta.