Dekan ved IE-fakultetet, Geir Øien

Møtet ble avholdt på rådsrommet i EL-bygget på NTNU, og vi ble ønsket velkommen av dekan ved IE-fakultetet, Geir Øien. Selve møtedagen starter med den formelle delen av årsmøtet. Der fikk de oppmøtte en gjennomgang av hva senteret har fått til i 2017 av senterets leder Grete H. Coldevin. Gjennomgangen baserer seg på årsrapporten for 2017 som du finner her. Du kan også lese powerpointen fra årsmøtet her.

Det ble i år valgt fire nye styremedlemmer (uthevet i tabell under). Styrets medlemmer representerer et bredt spekter kunnskap og erfaring fra smartgrid-bransjen. Dette er mye av grunnen til at senteret har kunnet utvikle seg slik vi har gjort de siste årene, noe vi er veldig stolte av. Det ble også valgt inn valgkomité og revisor – se powerpoint fra årsmøtet for mer informasjon.

Smartgridsenteret har lansert en innovasjonspris, for å gi anerkjennelse til norske smartgridprosjekter, -programmer og tilknyttede aktiviteter. Prisen skal deles ut på den årlige smartgridkonferansen.

Styret består etter årsmøtet av følgende styremedlemmer:

Styreleder Sigurd Kvistad
Eilert Henriksen
Geir Kulås
Geir Øien
Halvard Fjeldvær
Kjetil Storset
Knut Samdal
Mona Tunestveit Skår
Stian Reite
Sonja M. Berlijn
Trond Lein
Trygve Kvernland
Victoria F. Landmark
Åshild Helland
Avdelingsleder, Hafslund Nett
Direktør, Norgesnett
Direktør, Skagerak Kraft
IE fakultetet, NTNU
Styremedlem, Nettalliansen, styreleder, Distrikt energi
Direktør Smart Infrastructure, Powel
Forskningssjef, SINTEF Energi
Seksjonssjef Nettsentral, BKK Nett
Smart Community Manager, ABB
Direktør Forskning og Utvikling, Statnett
Salgsdirektør digitale nettløsninger Norge, Siemens
Nettdirektør, NTE
Daglig leder, Enfo
Avdelingsleder smartgrid og AMS, Lyse Elnett
Tradisjon tro har årsmøtet også en faglig del, i år et fagseminar om IKT-sikkerhet i kraftbransjen. Du kan se alle innleggene fra seminaret her.

Anna Nysetvold, Momet


Lars Ihler, NEK