Webinar: Smart Grids and Energy Storage

Det norske samfunnet skal elektrifiseres og det byr på flere utfordringer for landets strømnett. Det er behov for store investeringer i nye strømkabler og smartere vedlikehold, overvåkning og styring av strømnettet. Løsninger som kan redusere utbyggingskostnader, bidra til å dempe effekttopper eller på andre måter effektivisere strømforbruket vil spille en viktig rolle i denne transformasjonen. I forbindelse med eksportprogrammet «German Energy Solutions», som koordineres og finansieres av det tyske næringsdepartementet, arrangerer Norsk-Tysk Handelskammer et webinar om smart grids og energilagring. Smartgridsenteret vil delta med innlegg under dette webinaret.

Når: 03.11.20 klokken 09:00-12:00

Under webinaret vil norske og tyske fageksperter diskutere både muligheter og utfordringer for fremtidens strømnett. Disse vil presentere innovative prosjekter og markedsutvikling i begge land.

Digital B2B-matchmaking
Åtte tyske bedrifter presenterer sine innovative løsninger med korte pitcher. Vi inviterer deg som jobber med eller har interesse for

  • Kraftproduksjon og kapasitetsøkning i strømnettet
  • Forskning og utvikling innen elektrifisering
  • Innovative løsninger i energisystemet

til dialog om hvordan de aktuelle utfordringene i energisystemet bør løses, og hvordan norske og tyske bedrifter kan samarbeide for å videreutvikle markedet. Det blir også mulig å avtale individuelle møter med de tyske bedriftene.