NextGrid – skal bidra til utvikling av fremtidens distribusjonsnett

Nå skal nettselskapene i samarbeid med leverandørindustrien, utvikle løsninger for å håndtere utfordringene som mer variert og uforutsigbar kraftflyt i et strømnett som nærmer seg grensen for hva det tåler av kapasitet, utgjør.

Foto: Tord F. Paulsen, Heimdall Power

Til sammen har 18 partnere fått  56,8 millioner NOK i støtte fra Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og SIVA til NextGrid, et prosjekt under Grønn Plattform. NextGrid, som ledes av Heimdall Power, skal utvikle helhetlige løsninger for fremtidens drift av distribusjonsnettet. Målet er en mer kostnadseffektiv elektrifisering og dekarbonisering av samfunnet. Samlet budsjett for prosjektet er 125 millioner.

Smartgridsenterets rolle i prosjektet er knyttet til skalering og kommersialisering av de nye løsningene som vil bidra, i tråd med Senterets målsetting, til at framtidens kraftsystem blir bærekraftig, sikkert og kostnadseffektivt.

Ved at vi deltar i Nextgrid vil Smartgridsenterets medlemmer få ta del i ny kunnskap og kompetanse og bidra til verdiskaping.