Velferdsteknologi

Demo Lyse tester ut smartgrid kombinert med nettbaserte velferdstjenester i Stavangerregionen. AMS og smarthus i praksis.

Unni Skoglund

Lyse har satt i gang et demonstrasjonsprosjekt med fokus på IKT integrering/arkitetktur med ulike tjenestetilbud. I og med at Lyse er både energi- og telekomselsskap har de en unik mulighet til å utnytte denne kombinasjonen i sitt demoprosjekt. Men utgangspunktet for smartgid i Lyse er AMS. 8000 boliger er involvert og får installert målere i løpet av året.

– Utrullingen av AMS er kostbar for oss, så fra nettselskapets sin side ser vi på hvordan vi kan klare å få dette til å bli en bedre samfunnsmessig økonomisk investering. Vi bestemte oss for å gripe aktivt tak i dette med smarte hjem og finne ut hva som er mulig, sier Eirik Gundegjerde. Han er konserndirektør og har ansvar for Smart Utility og forretningsutvikling hos Lyse.

Lyse har 140 000 kunder og omtrent halvparten av dem har allerede fiberforbindelse.  Dette kan gi nettselskapet noen meget interessante nyttetjenester hvor store datamengder og stor overføringshastighet er involvert.

I tillegg til å installere AMS-målere har Lyse plukket ut 20 personer som er med i prosjektet Living Lab. Disse boligene er utstyrt med diverse smarthusteknologi  og 15 tjenester på toppen av dette som testes ut. Av deltakerne er det både friske eldre, eldre med bevegelseshemming, og eldre med lett kognitiv svikt.

Styrer med iPad

– Deltakerne har blitt utstyrt med iPad og via den kan de styre en rekke funksjoner i hjemmet sitt, sier Gundegjerde.

Deltakerne kan blant annet styre varme og lys i de i ulike rommene i boligen sin, de kan slå på og av TV, styre om gardinene skal være oppe eller trukket for. Og hvis brannalarmen går varsles selvsagt brannvesenet, men samtidig slås komfyr og ovner av. Via kamera installert i boligen kan alarmsentralen som står i direkte kontakt med brannvesenet, ved brann, hente ut bilder for å se om det er folk som oppholder seg i det rommet hvor alarmen gikk. Styring og komforttjenester er generiske tjenester som passer godt inn i en Smartgrid sammenheng.

Flere offentlige etater kan ha direktekontakt med brukere i prosjektet. Det kan være hjemmehjelpere, primærhelsetjenesten, pårørende og andre som trenger kontakt med brukerne.

– Tanken med de velferdstjenester som vi tester ut, er at de skal gi økt livskvalitet, poengterer Gundegjerde.

Velferdsteknologi er ekstra aktuelt å teste i Lyse sin region. På grunn av stor tilflytting til Stavangerområdet under oljeboomen på 70-tallet vil denne regionen raskere få flere eldre enn resten av landet. Om 20 år vil ”oljeregionen” ha så mye som 50 prosent flere eldre enn landsgjennomsnittet. Teknologien som testes ut i pilotprosjektet kan avhjelpe eldrebølgen noe. Velferdsteknologi er teknologiske løsninger som har til hensikt å forsterke brukernes trygghet, sikkerhet, og å muliggjøre økt selvhjulpenhet. Prosjektet har fått 10 millioner fra Norges forskningsråd.

Lyse har en rekke samarbeidspartnere med seg i Living Lab-prosjektet: Stavanger og Randaberg kommune, Altibox, Stavanger Universitetssjukehus og Universitetet i Stavanger står sammen om dette utviklings- prosjektet innen velferdsteknologi.


Langsiktighet

Lyse legger opp til et langt utviklingsprogram, både når det gjelder smartgrid generelt og smarte hjem spesielt.

– Nettselskapets ønsker å bruke AMS og SmartGrid for å videreutvikle nettjenester, forbedre arbeidsprosesser, sikre investeringer og optimalisere reinvesteringer og ikke minst bli relevante for kundene, sier sier konserndirektøren.

Når det gjelder AMS vil Lyse bruke det til å skape sanntidsbilde av lastsituasjonen i nettet. Per i dag har Lyse Elnett 3700 nettstasjoner som ikke er instrumenterte eller de kommuniserer med. Lyse vurderer hvor mange av disse som må  instrumenteres for å gi tilstrekkelige styringsmuligheter og oversikt over lastsituasjonen i nettet. En vurderer også hvordan en kan endre arbeidsprosesser ved å utstyre nettstasjoner med miljøalarmer. Kundekommunikasjon, leveransestøtte, arkitektur og sikkerhet er viktige ingredienser.

– Nettselskapet ønsker å få bedre oversikt i feilsituasjoner, holde kostnadene lavest mulig, og få en oversikt som hjelper oss å gjøre gode investeringer i nettet. I tillegg er det dette med å skape opplevelser for kundene. Det å ha noe mer å komme med til kundene tror vi er bra, sier Gundegjerde.

Det er vedtatt at pilotporosjektet Living Lab skal kjøres ut 2012, men tidshorisonten er lengre.

– Prosjektet vil videreføres utover dette og nye tilbud integreres. Vi ønsker også å utvide til mer enn 20 hjem. Vi har i tillegg to doktorgrads- og en mastergradersstudent knyttet til pilotprosjektet, sier Gundegjerde og tilføyer:

– Vi planlegger å gjøre noen av tjenesten kommersielt tilgjengelige. Markedet og behovet for løsninger og tjenester er omtrent umettelig, og nå får vi testet funksjonaliteten i praksis.