Vannkraftprodusenter og -leverandører inviteres til deltakelse i SmartKraft!

Smartgridsenteret inviterer alle norske vannkraftprodusenter og -leverandører til å bidra i innovasjonsprosjektet SmartKraft. Erfaring viser at tett samarbeid mellom alle interessenter er det som skal til for å raskt ta i bruk nye teknologier. Målet i SmartKraft er å bruke digitalisering for å øke ressursutnyttelsen i eksisterende vannkraftverk på en bærekraftig måte. For å lykkes med det må produsentene og teknologileverandørene samarbeide tett om et felles digitaliseringsløft.

Kort om SmartKraft

Gjennom digitalisering av drift og vedlikehold på norske vannkraftanlegg kan vi redusere utetiden med 35- 45 %. Det vil øke potensialet i kraftverkene betydelig, helt uten naturinngrep. Dette blir viktig for å møte de økende kraftbehovene i samfunnet.

Samarbeid og deling av resultater på tvers av aktørene i bransjen er helt avgjørende om vi skal klare å ta i bruk ny teknologi raskt nok. SmartKraft samler en rekke vannkraftleverandører som sammen piloterer ulike løsninger. Resultatene deles og diskuteres mellom alle deltagerne i prosjektet. Dette gjør at alle ikke trenger å teste alt, risikoen fordeles og vi kan sammen finne frem til standardiserte løsninger som gjør det raskere og billigere å implementere ny teknologi.

Prosjektet består av kraftprodusentene Statkraft, Skagerak Energi, Glitre Energi, NTE Energi og Sira‐Kvina kraftselskap. The Norwegian Smartgrid Centre (Smartgridsenteret) er prosjektleder, og i tillegg er Energi Norge og SINTEF Energi med på laget.

Sammen innoverer vi raskere!

Til alle vannkraftprodusenter

Gjennom samarbeid kan vi oppnå et løft for vannkraften som det er tilnærmet umulig for det enkelte selskap å få til alene. For alle vannkraftprodusenter i Norge vil et samarbeid på tvers av selskaper akselerere utviklingen og verdiskapingen for det enkelte selskap, bransjen som helhet og samfunnet for øvrig. Samarbeid muliggjør standardisering.

Derfor inviterer vi alle vannkraftselskap til å delta i SmartKraft.

SmartKraft er strukturert med fem pilotprosjekter og fire tekniske grupper. De fem pilotprosjektene tester ut ulike teknologier (se figuren under), mens de tekniske gruppene er tverrgående, med medlemmer fra de ulike selskapene, som bistår pilotene og finner felles løsninger.

Alle nye vannkraftprodusenter som blir med i SmartKraft får mulighet til å delta inn i de tekniske gruppene og kan på denne måten bidra til resultatene fra prosjektet, og påvirke standardiseringen som kommer ut av prosjektet. I tillegg kan de komme inn med egen pilot om det er ønskelig.

I dag utgjør deltagerne i prosjektet ca. 50 % av all vannkraftproduksjon i Norge. Desto flere vi får med, desto enklere blir det å få til en felles bransjenorm og standardisering i bransjen.

Praktisk informasjon

 • Dere får deltakelse i de tekniske gruppene
 • Dere får mulighet til å bidra til resultatene fra prosjektet
 • Dere får mulighet til å påvirke standardisering
 • Dere får mulighet til å bidra med egen pilot inn i prosjektet
 • Dere må være/bli medlem i Smartgridsenteret for å delta i SmartKraft
 • Det må betales inn en prosjektkontigent og dere må forplikte dere på et visst antall timer inn til prosjektet.
 • Prosjektet vil vare til mai 2024
 • Er dere interessert, ta kontakt med prosjektleder Christina Wolan.

SmartKraft Leverandørforum

De beste teknologiene testes og utvikles sammen med de som skal bruke dem. Derfor inviterer Smartgridsenteret alle i vannkraftbransjens leverandørindustri til å bli med i SmartKraft Leverandørforum, et prosjektrelatertforum hvor dere blir presentert for prosjektresultatene fra SmartKraft, får komme med innspill og foreslå hvordan deres egne teknologier kan bidra til å øke produksjonsevnen i vannkraftverkene, uten å utvide de.

Praktisk informasjon

 • Forumet vil ha fysiske samlinger gjennom hele prosjektperioden.
 • Den første samlingen blir digital hvor prosjektet presenteres inngående med deltakere og arbeidspakker.
 • Dere må betale en prosjektkontigent for deltakelse
 • Vi oppfordrer teknologileverandører til å bli medlem i Smartgridsenteret.
 • Prosjektet vil vare til mai 2024
 • Er dere interessert, ta kontakt med prosjektleder Christina Wolan.