Nærings-ph.d. – doktorgradprosjekt i bedrift

Forskningsrådet har lyst ut inntil 100 millioner kroner til 49 doktorgradsprosjhekter for næringslivet. Ordningen skal bidra til tettere samspill mellom næringsliv og forskningsorganisasjoner som er nødvendig for å blant annet styrke kunnskapsoverføringen fra forskningen til samfunnet. Søknadsfristen er 5. juni.

Et Nærings-ph.d.-prosjekt er et samarbeidsprosjekt mellom en prosjektansvarlig bedrift og en gradsgivende institusjon. Doktorgradsprosjektet skal ta utgangspunkt i en problemstilling som er relevant for bedriften, men det skal planlegges og gjennomføres i tett samarbeid mellom bedriften og gradsgivende institusjon. Andre aktører kan være samarbeidspartnere i prosjektet under visse forutsetninger.

Utlysningen inkluderer midler til 49 Nærings-ph.d.-prosjekter. Av disse skal det være fortrinnsvis 

  • to prosjekter med relevans for Maritim sektor
  • to prosjekter innenfor IKT-sikkerhet og kryptologi  
  • ti prosjekter innenfor kunstig intelligens  
  • 35 prosjekter åpen for alle tema, bransjer og næringer 

Du kan delta i et webinar 13.5 hvor Forskningsrådet vil svare på spørsmål om Nærings-ph.d.-utlysningen. Les mer om utlysningen og webinaret hos Forskningsrådet: