Trøndelag med Norges første kommersielle nettbatteri

Tensio inngår samarbeid for å løse fremtidens nettutfordringer. Peak Shaper er Eidsivas nye kommersielle batteritjeneste, og Tensio er den første kunden som tar denne i bruk. I første omgang har det blitt installert et batteri med installert effekt på om lag 1 Megawatt i Lierne. Slike batterier kan tilføre fleksibilitet i områder med svak nettutbygging, i stedet for dyre investeringer i kraftnettet.

Piloten er en del av IDE, et storskala demonstrasjonsprosjekt, delfinansiert av ENOVA.