Tre fleksibilitetsprosjekter tildeles 45 millioner kroner

Eviny, Ringerikskraft og Å Energi Fleksibilitet får tilsammen 45 millioner kroner til bedre utnyttelse av eksisterende kraftsystem ved å utnytte fleksible ressurser i husholdninger, landtransport, maritim transport, i næringer og i industriparker.

Foto: Enova

De tre prosjektene får støtte gjennom Pilot-E, som er en samordnet finansiering i regi av Enova, Forskningsrådet og Innovasjon Norge.