Studenter om Smart Grid

Smartgrid omtales ofte som framtidas energisystem. Men hva vet framtidas sivilingeniører om smartgrid? Og ser de for seg å jobbe med det?

Unni Skoglund

Vi møtte fire NTNU-studenter og spurte dem om hva de vet om smartgrid. Studentene tilhører fakultet for informasjonsvitenskap, matematikk og elektronikk (IME) eller fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT).

Rikke Hannevik (23) går 2/3 året på linja energiplanlegging og miljøanalyse.

– Smartgrid handler om kommunikasjon og kontrollering av strømnettet. Når det gjelder smartgrid i hjemmet har jeg forstått det slik at det i framtida vil være mulig å kontrollere elektriske apparater uten å være tilstede selv. For eksempel at man programmerer vaskemaskinen til å gå en runde midt på dagen, når det normalt brukes lite strøm. På det viset kan man få bedre energiutnyttelse. Jeg går ut fra at dette kan gjøres også i større skala, utenfor husholdningene, sier Hannevik.

Hun kan ikke huske å ha hatt om smartgrid i undervisningen, men hun syns det virker interessant og jobbrelevant.

– Jeg kunne godt tenkt meg å jobbe med smartgrid når jeg er ferdig utdannet. Jeg syns det virker veldig interessant og jeg syns det er en god idé som jeg gjerne vil være med på å forme og utføre. I tillegg syns jeg det er veldig relevant for dagens samfunn.

Maja  Solli (24) går 5. Året på linja elektrisk energiteknikk.

– Begrepet smartgrid rommer veldig mye. Det handler om smarte måter å styre ting på, for eksempel automatisk regulering i nettet slik at man slipper å styre alt manuelt. AMS er en liten del av det som kalles smartgrid. Jeg vet at det skal bli enklere å knytte småkraft og miljøvennlige energikilder, som solceller, inn i nettet. Smartgrid skal også gjøre kraftnettet sikrere.

Å jobbe innenfor smartgrid kunne hun godt tenke seg.

– Ja, fordi det er et område med utvikling og mye som skjer kunne jeg absolutt tenke meg å jobbe med smartgrid. Også er jeg interessert i nett og nettdrift.

Foreløpig har hun ikke lært så mye om smartgrid i studiet sitt.

– Jeg tror vi lærer ting i undervisningen som har med smartgrid å gjøre, men jeg kan ikke huske at ordet har blitt brukt. Jeg tror fagfolkene mangler en felles forståelse av hva smartgrid er, og at de derfor unngår å bruke begrepet.

Erik Martinsen (22) går 3. året på linja elektrisk energiteknikk og smarte nett.

– Smartgrid skapes når man legger internett oppå strømnettet. Da kan man fordele forbruket gjennom døgnet og slippe store svingninger i belastningen på strømnettet. Kundene vil kunne betale for direkte forbruk, og det vil være målinger time for time, istedenfor månedsvis. Å få et bedre forbruksmønster er målet, sier Martinsen.

Han har hørt at deler av bransjen har betenkeligheter med smartgrids:

– Det er snakk om at inntjeningen vil bli flyttet fra nettselskapene til de som tilbyr tjenester. Jeg har ikke lært noe om smartgrids i studiet, men har vært på et foredrag som Kjell Sand holdt og i tillegg har jeg lest litt på www.smartgrids.no, men jeg savner å få det mer konkret presentert, sier han.

Han syns tematikken virker så spennende at en jobb knyttet til smartgrid kunne være aktuelt for han.

– Ja, det kunne jeg absolutt. Synes det er spennende og interessant hvilke muligheter og konsekvenser ny teknologi gir. Det at smartgrids er langt ifra ferdig utviklet ser jeg på som et stort pluss. Jeg håper på å få ta del i å påvirke denne utviklingen, sier Martinsen.

Richard Schytte (23) går 3. året på linja elektrisk energiteknikk og smarte nett.

– Smartgrid er et modernisert overføringsnett som integrerer fornybar energi på en unik og sømløss måte. Det foregår mange interessant prosjekter og demoer som jeg har fått høre om. Jeg har vært på flere seminarer med smartgrid som tema og jobber dessuten en del for Smartgridsenteret. Jeg er overbevist om at disse diverse teknologiene vil gjøre smartgrid til en utrolig interessant arena for videre arbeidsmuligheter, sier Schytte.

Han mener smartgrid blir mer og mer sentralt og vil gjerne jobbe med det selv.

– Jeg ønsker å jobbe med smartgrid når jeg er ferdig utdannet med siv.ing. graden innen elektrisk energiteknikk og smarte nett. Jeg har alt satt sammen fagkombinasjoner basert på anbefalinger fra professorer fra informatikk, elkraft og kybernitikk som vil dekke fagfelt knyttet rundt smartgrid. Grunnen til at jeg vil jobbe med smartgrid er at jeg liker teknologi, og jeg har tidligere erfaring fra prosessindustrien som prosessoperatør, hvor integrerte styringsoperasjoner som kan assosieres med styringen rundt energibruk var essensielt.

Noe av det han syns er spennende er at smartgrid tar for seg hele strekningen fra energiproduksjon til forbruker.

– Jeg var på et seminar hvor Joakim Formo visualiserte mulighetene rundt en teknologisk fusjon mellom internett og strøm, kalt «the internett of things». Han hadde laget en facebook-profil, hvor brukeren hadde ting istedenfor venner. Alle tingene i hjemmet hadde fått en IP adresse som kunne kommunisere med brukeren via internett. Når brukeren hadde glemt å skru av lyset, da sendte lyset melding og spurte om det skulle skru seg av. Det er med andre ord utrolige mange og store muligheter knyttet til denne såkalte fusjonen av teknologier. Smartgrid er jo et must for teknofreaker, med så mange forskjellige duppediter og teknologier satt sammen til et kompleks system, styrt via internett, sier Schytte begeistret.