Studenter fikk bransje-tips på Smartgridkonferansen

20 studenter fra både NMBU og NTNU deltok på et uformelt arrangement under Smartgridkonferansen. Det gjorde også et knippe foredragsholdere og aktører fra bransjen.

Tekst: Hanne Strypet, Sintef Energi. Foto: Kjartan Hovde, Sintef Energi.

På studentarrangementet fikk studentene mulighet til å speed-date noen av foredragsholderne og bransjefolkene, og på den måten knytte kontakter og spørre dem om relevante problemstillinger.

– Det er kjekt å prate med folk fra bransjen og få muligheten til å spørre dem om mye. Vi har fått gode tips og innspill som vi tar med oss videre, sier Margrethe Synnevaag Malm.

Hun studerer miljøfysikk ved NMBU på 5. året. Medstudent på samme studieprogram, Sigrid Vøllo, synes det er bra å få mulighet til å delta på Smartgridkonferansen som student.

– Vi hører stadig negative klimanyheter, men her på konferansen har vi fått sett løsninger presentert. Det er gøy å se at det skjer noe, sier hun.

Fra venstre: Åshild Grøtan (stipendiat, NMBU), Margrethe Synnevaag Malm (student, NMBU), Sigrid Vøllo (student, NMBU) og Elias Fuglestrand (student, NTNU). Foto: SINTEF Energi

Elektrifisering og smart styring

Digitalisering og standardisering i bransjen var blant temaene som ble tatt opp på konferansen.

– Vi trenger at studenter som brenner for det grønne skiftet velger å jobbe med digitaliseringen og modernisering av strømnettet, det vi gjerne kaller smartgrids, sier direktør i Smartgridsenteret Jun Elin Wiik.

En rekke ulike fagbakgrunner trengs for å få til det grønne skiftet. Smartgridsenteret inviterte masterstudenter fra Miljøfysikk og fornybar energi ved NMBU og NTNUs studieprogrammer innen Energi og miljø og Kybernetikk og robotikk til konferansen og studentarrangementet for å inspirere dem til å utforske denne bransjen.  

– Mye av det som presenteres på konferansen er relevant for masteroppgaven min. Derfor er jeg her. Flere fra kybernetikk burde ha deltatt, for tematikken er også relevant for vårt fagfelt. Elektrifisering og smart styring er framtida, sier Elias Fuglestrand.

Han studerer kybernetikk ved NTNU, og tror at retningen mot elkraft og nettselskaper vil kunne åpne jobbmuligheter over hele landet etter studietida, ikke kun i Oslo-området.

Han ble imponert over vinneren av Smartgridsenterets innovasjonspris; en smart varmtvannsbereder som snakker med strømnettet.
– Det er slike løsninger som varmer et kybernetikk-hjerte!

Fra venstre: Elias Fuglestrand (student, NTNU) og Sigrid Vøllo (student, NMBU). Foto: SINTEF Energi

Vil lære av studentene

Representanter fra nettselskap, teknologileverandører, aggregatorer og forskningsaktører møtte de engasjerte studentene. Are Røssum-Haaland, virksomhetsarkitekt i Elvia, var en av dem:

– Jeg er med på studenttreffet fordi jeg er interessert i hva studentene er opptatt av og bryr seg om. Studenter er nysgjerrige og tenker utenfor boksen. Jeg her er for å lære av dem, for vi har ikke alle svarene klare for hvordan vi løser problemene vi står overfor, sier Røssum-Haaland, som har god erfaring med studenter Elvia har ansatt på sommerprosjektene sine.  

Røssum-Haaland er opptatt av at standardisering er viktig for bransjen, der man blir enige om én felles standard og unngår at hver enkelt leverandør bygger sine egne systemer.

– Jeg ser også at en agil prosjektmetodikk, der man ikke har planlagt alt ned til minste detalj i forkant, er noe nettselskaper kan lære mye av. Da kan man bygge en løsning, drive med eksperimentering, lære av det underveis og stoppe eller justere i tide, sier Røssum-Haaland. Neste studentarrangement i regi av Smartgridsenteret blir 17. januar ved NMBU i Ås og 24. januar ved NTNU i Trondheim.