Smartgrid-dagen 2019 – Digital energi

Dagens strømnett er inne i en rivende utvikling, og energisystemet blir stadig mer avhengig av IKT-systemer for å svare på nye behov. Smartgrid er fagfeltet som binder sammen elkraft og IKT.
Onsdag 13. februar inviterer Smartgridsenteret og Statnett til Smartgrid-dagen 2019, hvor du blant annet får høre om bruk av kunstig intelligens, droner og cyber security.

Arrangementet passer perfekt for alle data, IKT, kybernetikk og energistudenter, men er også relevant for andre interesserte. Arrangementet er gratis og avsluttes med tapas og drikke.

Onsdag 13. februar arrangerer Smartgridsenteret i samarbeid med Statnett Smartgrid-dagen med formål å motivere studenter til å bli nysgjerrige i feltet smartgrids. Smartgrids er kort forklart digitaliseringen av strømnettet.

Teknologiutviklingen gir et stort mulighetsrom for å effektivisere kraftsektoren og gi økt samspill med kundene. Det øker også trusselbildet og manglende sikkerhetskompetanse kan bli katastrofalt. Fremtidens utfordringer i strømnettet krever i enda større grad enn i dag samarbeid på tvers av disipliner. Smartgrid-dagen ønsker å vise hvilke muligheter og utfordringer som ligger i energisystemet.

Arrangementet varer fra kl. 16.15-19.15, det serveres kaffe, og avsluttes med tapas og drikke.

Program

Dato: 13. februar 2019 kl. 16:15-19:15

Sted: EL6, Elektrobygget, NTNU Gløshaugen

16:15
Introduksjon og aktualisering – Hva er egentlig smartgrids og hva skal vi med det?
Foredragsholder: Grete Coldevin
16:30
AI i det nordiske kraftsystemet – Eksempler på hvordan AI brukes til å drifte kraftsystemet
Foredragsholder: Einar Aastveit og Marianne Reine, Optimeering
16:45
Digitale nettstasjoner – 8300 digitaliserte nettstasjoner for optimal bygging og drift av strømnettet
Foredragsholder: Øystein Dyvik Eide, Agder Energi
17:00
Cyber security i energibransjen – Powels tilnærming til ‘cyber security’ i energisystemet
Foredragsholder: Kevin Gjerstad, Powel
17:20
Smarte droner – Om Statnetts droneprosjekt; hvordan kan man bruke droner til å overvåke kraftnettet for å drifte og vedlikeholde det på en smartere måte
Foredragsholder: Thomas Negård, Statnett
17:35
Masteroppgave – Predikere feilhendelser i det norske strømnettet ved bruk av dyp læring
Foredragsholder: Kristian Wang Høiem – Miljøfysikk og fornybar energi, NMBU
17:50
Masteroppgave – Innsamling og bruk av data fra AMS-målere
Foredragsholder: Erlend Grande – Teknisk kybernetikk, NTNU
18:10
Sensero – Hvorfor starte eget innen smartgrid?
Foredragsholder:
18:30
PQA – Er det behov for en bedrift som bare driver med spenningskvalitet?
Foredragsholder:
18:50
Kraftsystemet anno 2050 – Veien videre, hva kan vi forvente?
Foredragsholder: Jan Bråten, Statnett
19:05
Statnett KUBE
Foredragsholder:
19:15
Felles middag og quiz
Foredragsholder:

Alle som deltar på Smartgrid-dagen skal kunne engasjere seg og skjønne hva det snakkes om, uansett bakgrunn. Derfor er innleggene lagt opp slik at man trekker de store linjene heller enn å grave seg ned i spissfinurligheter i ett av fagfeltene. Etter foredragene er det satt av tid til å møtes med fagpersoner i bransjen og andre interesserte studenter. Kanskje blir noen inspirert til en smartgrid-relatert sommerjobb, prosjekt eller masteroppgave?

Påmeldingen åpner 31. januar.