Statnetts fleksibilitetsprosjekter vinner Smartgridsenterets Innovasjonspris 2021

Statnett ble i dag tildelt Smartgridsenterets Innovasjonspris 2021 for sine fleksibilitetsprosjekter iFleks og eFleks.

Prisen, som ble delt ut for fjerde gang, skulle i år gå til et norsk foregangsprosjekt som bidrar til økt elektrifisering og digitalisering av kraftsystemet. Løsningene måtte også bidra til både kostnadseffektivitet og ta hensyn til sluttbrukeren og samfunnet.

– Det betyr veldig mye for oss å vinne denne prisen, sier Statnetts Anne Sofie Risnes.

– iFleks og eFleks skårer høyt på tema, innovasjonsgrad og overførbarhet og adresserer et markedsperspektiv hvor ulike type forbrukere er inkludert. Både resultatene og hvordan disse kan utnyttes videre står sterkt i juryens vurdering, sier Sonja Berlijn, Professor ved KTH og juryleder.

Finalistene til Innovasjonsprisen 2021. Fra venstre: Arnt Solli, Ren Rørs, Morten Sjaamo, Ringerikskraft, Anne Sofie Risnes, Statnett og Matthias Hoffmann, Statnett.

Finalistene til Innovasjonsprisen 2021. Fra venstre: Arnt Solli, Ren Rørs, Morten Sjaamo, Ringerikskraft, Anne Sofie Risnes, Statnett og Matthias Hoffmann, Statnett.

Statnetts vinnerprosjekter iFleks og eFleks

I iFleks-prosjektet forsøker Statnett å finne ut om strømpriser som varierer gjennom døgnet får husholdninger og næringsbygg til å redusere forbruket sitt i topplastperiodene. I perioder med høy belastning på strømnettet vil prisen være høyere enn i perioder med lav belastning på strømnettet.

En viktig del av prosjektet er å se hvor prisbevisste strømkundene er, og hva som påvirker prisfølsomheten. Foreløpige resultater viser at omtrent halvparten av husholdningene i prosjektet reagerte på prissignalene, og at snittforbruket ble redusert med 6-11 % på tidspunkter med høye priser.

Gjennom eFleks-prosjektet tester Statnett elbiler og store bygg til balanse i nettet på Østlandet. Prosjektet har vist at det er mulig for laster helt nede på sluttbrukernivå å bidra til kraftbalansen.

Andreplassen gikk til Ren Røros-prosjektet Gullmøkka

Gullmøkka skal elektrifisere gjødselproduksjon i landbruket. Dette vil bidra til en sirkulær, fleksibel og klimavennlig bruk av ressurser. Målet er å vise at elektrifisering av fossile prosesser kan gjøres smart og utnytte variasjoner i markedspris og nettkapasitet på en optimal måte. Prosjektet start opp i 2021 og vil være ferdig til neste år.

Tredjeplassen gikk til prosjektet Effektpilot av Ringerikskraft Nett

Effektpilot ser på hvordan systemintegrasjon, konvensjonell teknologi og smartgridrelatert teknologi sammen kan bidra til økt fleksibilitet, forsyningssikkerhet, leveringskvalitet, digitalisering og kostnadseffektivisering i det norske distribusjonsnettet.

Prosjektet har drevet frem en rekke nyvinninger og innovasjoner. For eksempel har de utviklet en avansert varmtvannsbereder med et integrert styringssystem som brukes til å redusere effekttopper, og et modulært batteribasert energilagringssystem for effektutjevning, balansering av skjev fasebelastning, reaktiv effektkompensering og frekvensstøtte.