Smartgridsenterets Innovasjonspris 2020: Åpent for påmeling

Innovasjonsprisen er Smartgridsenterets årlige tildeling for å gi anerkjennelse til norske smartgridprosjekter, -programmer og tilknyttede aktiviteter. Senteret ønsker å berømme ett eller flere prosjekter som viser høy kvalitet og gir et betydelig bidrag til årets smartgridtema. Det oppfordres til å nominere prosjekter kan vise til konkrete resultater og som potensielt har en betydning/effekt utover selve prosjektet.

I 2020 er temaet for konkurransen:

«Foregangsprosjekter i Norge som tar i bruk ny teknologi og/eller forretningsmodeller som bidrar til økt elektrifisering enten gjennom å tilføre fleksibilitet i energisystemet eller ved å øke robusthet og tilgjengelighet for nytt forbruk og produksjon.»

Nominasjoner må være mottatt innen 15.05.2020.