Smartgridsenterets årsrapport for 2019 er tilgjengelig

Årsrapporten viser senterets medlemmer og administrasjon, dets innsatsområder og andre aktiviteter gjennom året 2019.

Les rapporten her.