Smartgridsenterets Årsrapport 2022

Årsrapporten for 2022 oppsummerer Smartgridsenterets aktiviteter fra året som var. Fra studentarrangementer, samarbeidsprosjekter og våre medlemmers aktiviteter, gir årsrapporten et helhetlig bilde av senteret i året 2022.