Smartgridsenteret søker ny studentassistent

Kjenner du en student på NTNU som ønsker seg en relevant og fleksibel deltidsjobb ved siden av studiene? Da kan Smartgridsentret være av interesse.

Smartgridsenteret samler sentrale aktører i et nasjonalt kompetansesenter for utvikling av et fleksibelt og intelligent energisystem. Til å bistå med store og små oppgaver ser administrasjonen etter en engasjert student fra NTNU i Trondheim som kan jobbe deltid (20%) i et par år framover. Det stilles ingen formelle krav til fagretning eller utdanningsløp, men vi ønsker at det Smartgridsenteret holder på med skal være relevant for utdanningen.

Senterassistentene bistår administrasjonen med å følge opp handlingsplanen som blant annet innebærer å holde nettsiden oppdatert samt være med på å arrangere møter, webinarer og fagseminarer mm.

Den nye senterassistentens hovedoppgaver vil være:

  • Bidra til forberedelser og gjennomføring av seminarer og møter
  • Bidra til utvikling og oppdatering av nettsidene smartgrids.no
  • Planlegge og gjennomføre en årlig studentkonferanse på NTNU og andre aktuelle universiteter
  • Planlegge og sørge for teknisk gjennomføring av webinarer

Stillingen gir god kjennskap til trender og utviklingstrekk innenfor energisektoren og IT-sektoren, og deltagelse på møter, konferanser og andre spennende arrangementer gir stort faglig utbytte og nettverk. De aller fleste arbeidsoppgavene er fleksible og tilpasses den enkeltes studenthverdag. Det forventes at noen av ukens arbeidstimer tilbringes i våre lokaler som vanligvis er på Gløshaugen, men som midlertidig er i Statens Hus (Prinsens gate 1A). Vi legger opp til at arbeidet tilpasses så langt det er mulig slik at studentassistentene ikke jobber mye i eksamensperiodene.

Kjenner du en student som dette kan være aktuelt for? Vi setter pris på at du deler. Fra studenten trenger vi en kort beskrivelse av bakgrunn og motivasjon for å jobbe hos oss i tillegg til CV. Aktuelle kandidater vurderes fortløpende. Fullstendig utlysning fåes ved å sende en epost til Kontaktperson.

Kontaktperson

Jun Elin Wiik

Senterdirektør

E-post: Jun.Wiik@Sintef.no

Tel: 934 19 411