Smartgridsenteret inviterer til fagseminar: Fremtidens Systemdrift

Smartgridsenteret inviterer til fagseminar om fremtidens systemdrift 22. september. Sett av datoen, og bli med på et innholdsrikt webinar med temaer som grønne elektriske verdikjeder, samspill TSO/DSO, løsninger for balansering og mulig fremtid. I tillegg vil senterets topp 3 kandidater for Innovasjonsprisen presentere sine prosjekter før vinneren av prisen annonseres.

Innovasjonsprisen er Smartgridsenterets årlige tildeling for å gi anerkjennelse til norske smartgridprosjekter, -programmer og tilknyttede aktiviteter. Prisen deles ut på den årlige, nasjonale Smartgridkonferansen som arrangeres i september.

I 2020 er temaet for konkurransen:

«Foregangsprosjekter i Norge som tar i bruk ny teknologi og/eller forretningsmodeller som bidrar til økt elektrifisering enten gjennom å tilføre fleksibilitet i energisystemet eller ved å øke robusthet og tilgjengelighet for nytt forbruk og produksjon.»

Påmeldingsfrist 20.09.20.

Programmet for seminaret er som følger. Oppdateringer vil forekomme.

Program

09:00-09:05
Innledning ordstyrer
Foredragsholder: Christina Wolan, Smartgridsentret
Grønne elektriske verdikjeder
Foredragsholder:
09:05-09:20
Verdiskapingspotensiale i systemdrift
Foredragsholder: Ivar Andreas Valstad, Hydro
Samspill TSO/DSO
Foredragsholder:
09:20-09:35
Fremtidens systemdrift skapes gjennom samarbeid, datautveksling og piloter
Foredragsholder: Anne Sofie Risnes, Statnett
09:35-09:50
Fosen-demo
Foredragsholder: Hilmar Fredriksen, Tensio
09:50-10:00
Spørsmål/kommentarer
Foredragsholder:
10:00-10:10
Beinstrekk
Foredragsholder:
Dersom balansering er problemet, hvilke løsninger finnes?
Foredragsholder:
10:10-10:25
Analyser for driftsplanlegging
Foredragsholder: Kristoffer Sletten, Agder Energi Nett
10:25- 10:40
«Forbruksplanlegging» – vi vet når fly lander og båter ankommer
Foredragsholder: Åshild Helland, Lyse Elnett
10:40-10:50
Spørsmål/kommentarer
Foredragsholder:
10:50-11:00
Pause
Foredragsholder:
Et blikk inn i mulig fremtid
Foredragsholder:
11:00-11:15
Fremtidens nettdrift
Foredragsholder: Mona Tunestveit Skår, BKK Nett
11:15-11:30
Fremtidens utfordringer – hva må til for å møte dem? Electric Future Accelerator Initiative – ElectriFAI
Foredragsholder: Christian Andresen, SINTEF Energi
11:30-11:40
Spørsmål/kommentarer
Foredragsholder:
11:40-12:00
Pause
Foredragsholder:
Smartgridsentrets innovasjonspris
Foredragsholder:
12:00 – 12:10
Presentasjon av nominert A
Foredragsholder:
12:10 – 12:20
Presentasjon av nominert B
Foredragsholder:
12:20 – 12:30
Presentasjon av nominert C
Foredragsholder:
12:30 – 12:50
Utdeling av Innovasjonsprisen
Foredragsholder: Komite for innovasjonsprisen
12:50 – 13:00
Avslutning / Oppsummering
Foredragsholder: Knut Samdal, SINTEF