Smartgridkonferansen 2024 – Program og påmelding

Smartgridkonferansen 2024 setter fokus på systeminnovasjon, og vi har, ved hjelp av en framoverlent programkomite, kommet opp med et spennende og informativt program.

Årets tema handler om at det grønne skiftet krever bedre utnyttelse av strømnettet, samtidig som leveringspåliteligheten opprettholdes. Dette betyr at vi må utnytte fleksible ressurser på ulike måter, passe på forsyningssikkerheten og utnytte kapasiteten smart. Dette øker kompleksiteten og sårbarheten.

Forskere, teknologileverandører og nettselskapene har jobbet hardt over lengre tid med utvikling av nye metoder og digitale støttesystemer for planlegging og drift med risikohåndtering. Nå er tiden inne for å bruke løsningene i større skala for å kunne realisere gevinsten, eller sagt med andre ord – starte med systeminnovasjon.

Vi håper vi treffes på Smartgridkonferansen 2024.

Gir moment til systeminnovasjon

Når: 24.-25. september 2024
Hvor: Quality Hotel Panorama, Trondheim

Program og påmelding

Programkomiteen har i år bestått av Marianne Blikø, Kongsberg Digital, Andreas Lien, Siemens, Line Bergfjord, BKK, Bjørn Sloth, Å Energi Fleksibilitet, Eilert Bjerkan, Magtech, Henning Taxt, Sintef Energi, Ina Von Lukas, Fornybar Norge og Jun Elin Wiik, The Norwegian Smartgrid Centre.

På Smartgridkonferansen vil du
– få vite mer om pågående smartgrid-prosjekt i Norge og Norden, utfordringer fremover, cybersikkerhet, smidig utvikling og mye mer – Line Bergfjord, BKK
– møte mange spesialister og nøkkelpersonell i bransjen. De vil vise deg mange gode konkrete eksempler på hva vi nå tar i bruk av teknologi for å utnytte nettet bedre og muliggjøre tilknytning av flere kunder raskere – Andreas Lien, Siemens

Smartgridkonferansen er en møteplass der du møter representanter fra hele verdikjeden – forskere, teknologileverandører, nettselskap og andre interessenter.

Smartgridkonferansen er et samarbeid mellom Smartgridsenteret og Fornybar Norge.