Smartgridkonferansen 2011

Oppmøte var svært bra da Det nasjonale smartgridssenteret arrangerte sin første større konferanse. Hele 90 deltakere kom for å møte interessefeller og lære mer om smartgrid.

Unni Skoglund

Både forskningsmiljø, ikt-næringen, kraftnæringen og representert fra det offentlige deltok på Smartgridkonferansen.

Hans Terje Ylvisåker, fra BKK Nett var blant dem som tok turen til Trondheim 15. September. Han opplevde konferansen som nyttig:

– Forut for Smartgridkonferansen hadde jeg vært med på en del andre møter og konferanser med samme tema, så jeg regnet med at det kom til å være en del gjentakelser. Derfor kom jeg til konferansen med begrensede forventninger, sier Ylvisåker.

Men selv om han hadde hørt mye fra før, inneholdt konferansen informasjon som var ny for han.

– Jeg må innrømme at det dukket opp nye ting og vinklinger som gjorde at jeg hadde godt utbytte av å delta. Spesielt syns jeg Eilert Henriksen evnet å bringe inn nye og matnyttige aspekter i sitt foredrag om Demo Hvaler.

– Mer begrep enn realitet

Ylvisåker trekker fram at det vanskelige med et slikt tema som smartgrid er at det er så altomfattende.

– Smartgrid er i dag mer et begrep enn en realitet. Det er mer preget av forskning og utredningsarbeid enn praktiske løsninger. Jeg forstår at det er vanskelig å få til, men jeg skulle ønske det var foredrag som gikk mer inn mot vår virkelighet. Som nettselskap ønsker vi å vite hva vi helt praktisk bør jobbe med, sier Ylvisåker.

Fra Helgelandskraft deltok teknisk sjef Bjørn Aune.

– Det viktigste for oss i forhold til å dra på slike konferanser er å følge med på hva som skjer i Norge. AMS og smartgrid for øvrig, er et fagfelt under utvikling. Både teknikk og rammeverk er hele tiden i endring. Det er viktig for oss å følge med på utviklingen og bli oppdatert, noe smartgridkonferansen bidro med, sier Aune.

Geir Jacobsen, seniorrådgiver i Innovasjon Norge syns det har skjedd utrolig mye innen smartgrid det siste året, og at dette kom godt fram på konferansen.

– Det var veldig spennende aktører som deltok og foredragsholdere var gode. Ikke minst er det positivt at det er etablert et godt forhold mellom Ikt-næringen og kraftbransjen. Hvis jeg i farta skal trekke fram noen av de beste foredragene, vil jeg nevne Kjell Sands innlegg og Eilert Henriksen innlegg om Demo Hvaler. Selv om det var kjente temaer, fikk jeg svært nyttig tilleggsinformasjon, sier Jacobsen.

Han tilføyer at også pausene på konferansen var verdifulle: – «Alle» var der og du kunne ha mange og trivelige minimøter. Jeg utnyttet tida godt, sier Jacobsen.

Ønsker eksempler fra utlandet

Hans Terje Ylvisåker hadde gjerne sett at konferansen hadde hente inn praktiske eksempler fra utenfor Norges grenser.

– Jeg har blant annet besøkt Vattenfall Finland som allerede har satt i drift enkle SmartGrid-løsninger basert på innsamlede data fra AMS-målere. Dette er svært relevant for norske nettselskaper, og ville opplagt være interessant å formidle på en slik konferanse, sier Ylvisåker og tilføyer: – Ellers så er det alltid verdifullt og nyttig å treffe andre som arbeider med tilsvarende problemstillinger.