Smartgrid-utdanning

Behovet for kompetanse innenfor smartgrid er stort ute i bransjen. Det har NTNU nå tatt fatt i. Sammen med Hafslund og NTE jobber de med å lage et smartgridfag. Planen er at faget skal starte opp fra neste høst.

Unni Skoglund

Studiet som det nå utarbeidelse opplegg for, vil være på masternivå og fungere som etter/videreutdanning.

– Det er først og fremst bransjen som er målgruppa for denne utdanningen. Eksempelvis de som jobber i nettselskaper og har behov for grunnopplæring og innføring i smartgrid, sier professor Olav Bjarte Fosso på institutt for elkraftteknikk.

Hafslund og NTE stiller opp som diskusjonspartnere under utviklinga av kurset.

– Det er godt å ha kontakt med bransjen når vi legger opp et slikt kurs. På den måten blir det mest mulig relevant, kommenterer han.

Kurset vil være 7,5 studiepoeng i størrelse, og gi kompetanse og uttelling på NTNU på masternivå. Det betyr at deltaker i utgangspunktet skal ha en bachelorgrad i bunn før de begynner på studiet.

– Relevant yrkespraksis kan kompensere for manglende formell utdanning

Det vil bli arrangert tradisjonelle samlinger på 3×3 dager, men da det legges opp til at personer som er i full jobb skal kunne ta studiepoengene, vil det utvises fleksibilitet slik at man nødvendigvis ikke må være fysisk til stede på hele kurset. Blant annet vil det bli muligheter for videokonferanser. Materiell til kurset blir tilgjengelig innenfor NTNU sitt læringssystem Its learning. Kurset vil koste mellom 20- og 25 000 kroner pr. deltaker, og det avsluttes med skriftlig eksamen.

– Det er viktig for NTNU sin bransjekontakten å kjøre slike kurs. I tillegg er behovet for kompetanse innen smartgrid stort. Jeg er ganske sikker på at det ikke vil by på problemer å finne deltakere, sier professor Fosso og tilføyer: – Tilsvarende opplegg på tilstøtende områder har vist seg å være svært populære innenfor bransjen.