Smartgrid-dagen 2020

Smartgridsenteret og Statnett inviterer til Smartgrid-dagen 2020, hvor du blant annet får høre om hvordan datamodeller, kunstig intelligens og 5G kan anvendes i strømnettet. Arrangementet passer perfekt for alle data, IKT, kybernetikk og energistudenter, men er også relevant for andre interesserte. Arrangementet er gratis og avsluttes med tapas og drikke. Formålet med Smartgrid-dagen er å motivere studenter til å bli interessert i utviklingen av morgendagens energiinfrastruktur, som langt på vei vil definere samfunnet vi lever i. Fremtidens utfordringer i strømnettet krever i enda større grad enn i dag samarbeid på tvers av disipliner. Smartgrid-dagen ønsker å vise hvilke muligheter og utfordringer som ligger i energisystemet.

For å oppnå klimamål og bli et bærekraftig samfunn er vi avhengig av å produsere og transportere mer fornybar energi. Dagens strømnett er ikke dimensjonert for dette, og er avhengig av at elektriske nett bruker digitale løsninger for å sikre at morgendagens energisystem er effektivt, fleksibelt og bærekraftig. Smartgrid binder sammen elkraft og IKT, og er den tverrfaglige paraplyen som skal bidra til denne utviklingen.

Når: Tirsdag 11. februar, 16:15-19:16

Hvor: Realfagbygget R5, NTNU Gløshaugen

Program

16:15
Velkommen med introduksjon og aktualisering
Foredragsholder: Kjell Sand, Smartgridsenteret/NTNU
16:30
Smart City
Foredragsholder: Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim Kommune/+CityxChange
16:45
Balansering av produksjon og forbruk
Foredragsholder: Eivind Lindeberg, Statnett
17:05
Pause
Foredragsholder:
17:20
Digital tvilling av det fysiske strømnettet
Foredragsholder: Ola Hendset, Kongsberg Digital
17:35
Beregning av avbruddkostnader i strømnettet
Foredragsholder: Oda Sunde, Statnett
17:50
Hvordan jobbe flerfaglig med data og energi
Foredragsholder: Håkon Wardeberg, student og Statnett KUBE 2019
18:05
Pause
Foredragsholder:
18:20
Integrering av 5G i strømnettet
Foredragsholder: Michele Garau, NTNU Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi
18:35
Optimalisering gjennom linjeovervåking
Foredragsholder: Øyvind Vikestad Aarø, Heimdall Power
18:50
IoT i praksis
Foredragsholder: Julian Veisdal, Disruptive Technologies
19:15
Middag i SiT Hangaren – Tapas
Foredragsholder:

Alle som deltar på Smartgrid-dagen skal kunne engasjere seg og skjønne hva det snakkes om, uansett bakgrunn. Derfor er innleggene lagt opp slik at man trekker de store linjene heller enn å grave seg ned i spissfinurligheter i ett av fagfeltene. Etter foredragene er det satt av tid til å møtes med fagpersoner i bransjen og andre interesserte studenter. Kanskje blir noen inspirert til en smartgrid-relatert sommerjobb eller masteroppgave?