V2Market: Europeisk webinarserie

SmartEn har laget en serie på 4 webinarer om det innovative EU-prosjektet V2Market.

V2Market er et europeisk prosjekt som skal utvikle en innovativ tjeneste som utnytter EV-batterienes lagrings- og fleksibilitetskapasitet i elsystemet ved hjelp av Vehicle-to-Grid (V2G) og Vehicle-to-Building (V2B) teknologi.