Smart teknologi kan spare samfunnet for milliarder

Smarte varmtvannsberedere kan sørge for at store deler av strømnettet ikke trenger å bygges ut i fremtiden. Dette kan spare både nettselskapene og forbrukerne store summer.

Tekst: Iver Kleiven, Smidesang og Lyng.

Som ledd i IDE-prosjektet, et storskala demoprosjekt ledet av Smartgridsenteret med støtte fra Enova, har boligeiere på Biri fått installert smarte varmtvannsberedere for å se hvor stor effekten på det lokale strømnettet vil være.

På den andre siden av Mjøsa, på Sjusjøen, har de også fått nye smarte varmtvannsberedere som en del av det samme prosjektet.

Oppblomstringen av store hyttefelt her har satt det gamle strømnettet under stort press.

– Da dette nettet ble bygget kunne de ikke se for seg at folk skulle komme på hytta fredag kveld og slå på induksjonsovner og badestamper og lade elbiler. Så det er ikke rart nettet blir presset, sier Jun Elin Wiik, som er senterleder for Smartgridsenteret.

Tilpasser seg toppene

De smarte varmtvannsberederne fungerer slik at de unngår å bruke strøm på tidspunkter der det er høy belastning på nettet. Hvis du tar en dusj om morgenen vil en alminnelig varmtvannsbereder gå i gang med å varme opp nytt vann med én gang – men på morgenen er det mange som bruker strøm og det er da den koster mest. En smart varmtvannsbereder vil derimot vente (så lenge den har nok varmt vann igjen) til det er bedre kapasitet i nettet før den begynner å varme opp nytt vann. Da vil også strømmen være billigere.

Christina Wolan, Innovasjonsleder The Norwegian Smartgrid Centre. Foto: The Norwegian Smartgrid Centre – Smidesang & Lyng.

– IDE-prosjektet viser at disse varmtvannsberederne har en veldig god effekt og avlaster strømnettet på den måten det er tenkt, sier prosjektleder Christina Wolan.

Faktisk er effekten beviselig så stor at Enova nå gir inntil 5000 kroner i støtte til privatpersoner som ønsker å gå til anskaffelse av en smart varmtvannsbereder.

– Her er det et ekstremt potensial som kan utnyttes. Det er tross alt 2,5 millioner husholdninger i Norge som alle trenger en varmtvannsbeholder.

Jun Elin Wiik, Senterdirektør The Norwegian Smartgrid Centre. Foto: The Norwegian Smartgrid Centre -Smidesang & Lyng.

Mindre behov for nytt nett

Jun Elin Wiik er strålende fornøyd med arbeidet som er lagt ned i IDE-prosjektet, og viser til at dette er selve kjernen av Smartgridsenterets virksomhet.

– Vi jobber for at energisystemet vårt skal kunne håndtere de utfordringene som elektrifiseringen medfører. Nettet klarer ikke å håndtere det store forbruket som vi ser kommer, men om vi kan utnytte nettet bedre kan vi spare mange milliarder kroner på alt vi slipper å bygge ut fremover, sier Wiik.

– Det vil være en vinn-vinnsituasjon for både nettselskaper og forbrukere, legger Wolan til.