Sammen om forskning, innovasjon og kunnskapsdeling – Årsrapport for 2021

Smartgridsenterets årsrapport for 2021 viser hvordan vi gjennom samhandling om forskning, innovasjon og kunnskapsdeling har bidratt til å fremme utviklingen av framtidens smarte kraftsystem.