Samarbeid om smarte varmtvannsberedere er nyttig både for kundene og strømnettet

En fersk rapport viser at en gjennomsnittlig familie i Norge kan spare over 2000 kroner i året på å installere en nyutviklet varmtvannsbereder som varmer vannet når strømprisen er lavest. I tillegg vil kunden spare nettleie, siden nettet utnyttes mer effektivt og behovet for forsterking av
nettet reduseres.

Dersom resultatene fra dette pilotprosjektet skaleres opp på landsbasis, viser tallene at 2 millioner smarte varmtvannsberedere kan hjelpe strømnettet og gi over 4GW effekt og 30GWh lagringskapasitet.

– Et vellykket samarbeid

Elvia og OSO har de siste par årene samarbeidet tett om å utvikle løsninger som kan bidra både til lavere strømregninger for kundene og bedre utnyttelse av strømnettet gjennom BattFLEX, som er en del av IDE-prosjektet (Intelligent Distribusjon av Elektrisitet). Prosjektet støttes av Enova, ledes av The Norwegian Smartgrid Centre og går på tvers av flere nettselskaper.

Målet med IDE-prosjektet er å demonstrere nye teknologier og digitale løsninger i stor skala, verifisere hvordan de fungerer og estimere nytteverdi ved full skalering til distribusjonsnettet i hele Norge.

– Dette har virkelig Elvia og OSO fått til gjennom sitt samarbeid om smarte varmtvannsberedere. Resultatene deres er med på å fremme utviklingen av et fleksibelt og intelligent elektrisk energisystem, sier Jun Elin Wiik, direktør av The Norwegian Smartgrid Centre.

Varmer vann når nettet har lite trafikk

Elvia og OSO har de siste par årene samarbeidet tett om å utvikle løsninger som kan bidra både til lavere strømregninger for kundene og bedre utnyttelse av strømnettet.

Utprøving hos en rekke kunder i Innlandet har gitt svært gode resultater. Tilgjengelig kapasitet i nettet har økt med rundt 20 prosent og kundene har redusert strømregningen med nærmere 200 kroner i måneden.

– Resultatene fra prosjektet er svært oppløftende og også et godt eksempel på utviklings-samarbeid med leverandører. Samarbeidet med OSO har vært uvurderlig. Jeg er særlig stolt av at dette både sparer kostnader og miljøet uten å gi noen ulemper, sier prosjektleder
Alf Inge Kraglund Tunheim i Elvia.

Smartberederne varmer vannet på andre tider av døgnet uten at kunden merker det. OSO har utviklet en styringsenhet for beredere som kan bidra til å gi den fleksibiliteten som er nødvendig for å gi god strømkapasitet til alle døgnets tider, selv på de kaldeste vinterdagene.

Varmtvannsberederen kan kobles ut når det er «stor trafikk» på strømnettet uten at det går ut over kundenes komfort og sikkerhet. Varmtvannsberederen kobles kun ut dersom kunden har nok oppvarmet varmtvann.

Styres av spenningen i nettet

Berederne i pilotprosjektet på Biri og Sjusjøen har målt lokal spenning i strømforsyningen, og kan slik tilpasse seg når det er stor belastning i nabolaget.

Elvia ønsker å fordele sine kunders strømforbruk utover døgnet for å unngå forbrukstopper og sikre mer stabilt nett. Nettutbygging er en kostbar løsning for utfordringer som opptrer i korte perioder av gangen. En mer kosteffektiv løsning er å bruke nettet mer fleksibelt i samspill med kundene. Dette vil være besparende både for kunden, samfunnet og selskapet.

Varmtvannsberedere i salg

Norske varmtvannsberederprodusenter kan nå tilby beredere med en egen styringsenhet og dette er nå i salg hos flere forhandlere. OSO sin styringsenhet kan også ettermonteres på noen beredermodeller etter 2017. Enova gir støtte til innkjøp av slike beredere.

– Vi er takknemlig for at vi har fått være med i et team som har innovasjon, nettnytte og kunder i fokus. Gjennom dette samarbeidet har prosjektet fått demonstrert at varmtvannsberedere er viktige bidragsytere i det grønne skiftet, sier Stein Arne Riis, prosjektleder i OSO.

Prosjektet fikk i september Smartgridsenterets innovasjonspris i 2022

Fakta

Elvia

Elvia er Norges desidert største nettselskap, som betjener over 960 000 kunder på
Østlandet. Selskapet bygger, drifter, vedlikeholder og rehabiliterer et strømnett på 66 000 kilometer i utstrekning.  Ved utgangen av 2020 har Elvia distribusjonsnett og leverer strøm til kunder i til sammen 52 kommuner i Oslo, Viken og Innlandet. Strømnettet dekker totalt cirka 
50 000 km2.

OSO

OSO er Europas ledende produsent av rustfrie varmtvannsberedere og markedsleder i Norge gjennom 90 år. OSO er en norskeid familiebedrift med høyteknologisk produksjon i Norge, 250 medarbeidere og omsetning på ca. 900 MNOK. Bedriften er en pionér innen miljøarbeid med 50 års innsats for minimal ressursbruk, høy energieffektivitet og ekstrem levetid på produktene. Produktene spiller en viktig rolle i elektrifiseringen og det Grønne skiftet, bl.a. innen varmepumpesystemer. OSO har levert samtlige innovasjoner innen berederteknologi på det norske markedet.