Ren Røros – Nytt medlem i Smartgridsenteret

Ren Røros er et lite, og litt annerledes, energiselskap. Ren Røros ønsker å bidra til utvikling av klimateknologi og nye smarte løsninger.

Tekst: Hanne Strypet, Foto: Ren Røros

I dag har selskapet stor bredde i tjenestene som tilbys. Datterselskapet Ren Røros Strøm produserer strøm fra tre vannkraftverk og varme fra fem fjernvarmesentraler. Selskapet selger også strøm på vanlig vis, med sterk markedsposisjon i regionen. Ren Røros eier også nettselskapet, som har beholdt navnet til det gamle selskapet; Røros E-verk Nett. Ren Røros har også datterselskaper innen el-installasjoner, bredbånd, IT-tjenester og digitale roboter.

En av ladestasjonene til Ren Røros

– Vi er opptatt av at smartgrids kan hjelpe oss med å utnytte ressursene våre og den eksisterende infrastrukturen på en bedre måte. Her handler det ikke bare om kostnadene, men også det å benytte resursene på riktig plass og med minst mulig miljøavtrykk, sier Skule Osmoen Haagensen, prosjektleder for kvalitet og bærekraft i Ren Røros.

Han er opptatt av løsninger som ikke bare er førstehjelp, men som gir langvarige positive virkninger.

– Samtidig trenger vi de kortsiktige løsningene for å kunne utsette oppgraderinger og unødvendige inngrep til vi finner de gode langvarige løsningene, sier han.

Som medlem i Smartgridsenteret får de nyttige innspill på området, noe som gir innsikt og tips til hva de selv kan gjøre innen smartgridløsninger. Smartgrids handler blant annet om styring og kontroll av nettet; hvordan vi gjennom målinger kan se hvor problemene oppstår.

– For oss handler det også om å skape nye verdier også med små endringer i måten vi gjør ting på. Smartgrids ser også på hvordan man kan legge til rette for at kundene kan bidra, enten aktivt eller gjennom et smart og mer automatisert kundeforhold, sier Haagensen.

Han viser blant annet til de nye effekttariffene i nettleieprisen som et eksempel.

– Det er én måte å styre kundenes forbruk på, men det finnes mange andre måter å gi kunden insentiver til å styre forbruket sitt på en smartere måte.

Ren Røros er i dag ikke med i noen prosjekter gjennom Smartgridssenteret, men har i de siste årene deltatt i enkelte andre prosjekter og hatt egne prosjekter. Ett av dem handlet om forbruksstyring og smarthus. Her la koronapandemien en demper på prosjektet, samtidig som resultatet ga lavere effekt enn ventet. Å bidra til å gjøre landbruket mer klimavennlig gjennom å elektrifisere gjødselproduksjon, er et annet prosjekt Ren Røros har vært involvert i. For dette fikk selskapet andreplass under Smartgridssenterets innovasjonspris i 2021.

Ren Røros vurderer kontinuerlig å utvikle mer innen kunstig intelligens, men har til nå ikke hatt ressurser til å ta skikkelig fatt i dette. Utfordringen er hvordan kunstig intelligens kan brukes, og hvilket tallmateriale som kan benyttes.

– Vi er veldig interessert i å være med på samarbeidsprosjekter. Den siste tida har vi hatt omveltninger i selskapet som gjør at vi ikke har hatt drivkraften til å bli med på så mye. Vi liker å prøve nye ting og er ivrige på å teste ny teknologi og bistå i nye prosjekter, sier Haagensen.

Deres fordel?

Jo, at de er små, samtidig som de har en stor bredde i det de holder på med. Da er det enkelt å trekke på erfaringer mellom områdene innad i egen virksomhet.

Den nye GIS-hallen til Ren Røros