ProDig – vern i digitale transformatorstasjoner

Den 27. november ble det avholdt en workshop for medlemmer og partnere i forskningsprosjektet ProDig. Under workshopen ble det sett på hva som er gjort, og veien videre i prosjektet. I første del ble det presentert gjennomførte og pågående masterprosjekter med relevans til ProDig. Videre ble det hold et innlegg om overføringsteknologi for data og en presentasjon av SINTEFs nye innovasjonsprosjekt. Til slutt presenterte Michigan Technological University hvordan de kan bidra i ProDig.

Tekst: Stian Jørgensen Foto: Stian Jørgensen

ProDig (Power system protection and control in digital substations) er et samarbeid mellom NTNU, UiO, SINTEF og MTU som fokuserer på digitalisering av transformatorstasjoner.

Begrepet digital transformatorstasjon beskriver en utvikling der bruk av konvensjonell kobbertråd fra apparatanlegg til kontollbygget reduseres drastisk ved at mikroprosessorer og kommunikasjonsutstyr integreres bedre i transformatorenes brytere, vern og kontrollutstyr. Statnett har følgende illustrasjon av dette skiftet:

Illustrasjon: Statnett

Masteroppaver

Det ble holdt presentasjoner av en rekke masterprosjekter, hvorav både ferdige og pågående prosjekter som kan relateres til ProDig. Først ut var et prosjekt (Kristian Evjen) som fokuserte på funksjonstesting i digitale transformatorstasjoner, hvordan dette skal gjennomføres og videreutvikles. Neste prosjekt (Nicolay Anker) fokuserte på utfordringer med å detektere feil på distansevern ved øktende innslag av fornybare kilder på nettet.

To PhD studenter knyttet til ProDig fikk også muligheten til å presentere sine masterprosjekter. Det første prosjektet (Thomas Treider) var knyttet til Statnetts program for feilanalyse, AutoDig. Fokusområdet i denne oppgaven var evaluering og forslag til forbedringer i algoritmen for feillokalisering. Det andre prosjektet (Mohammad Khalili) fokuserte på distansevern og jordingssystemer i regionalnettet.

Dataoverføring

Som en konsekvens av digitalisering kreves overføring av data. I den sammenheng holdte Øyvind Kure ved UiO et innlegg om standarder i tidssensitive nett.

Veien videre

Innovasjonsprosjektet ECoDiS (Engineering and Condition monitoring in Digital Substations) som eies av Statnett ble presentert av Maren Istad, SINTEF og Nargis Hurzuk, Statnett. Prosjektet har som mål å utforske potensialet til digitale transformatorstasjoner, hvor mye av testingen vil foregå på smartgridlaboratoriet ved NTNU. Til slutt, presenterte MTU (Aamir Rahmani) deres lab og lab-aktiviteter relatert til prosjektet, som kan bidra med lab-kapabiliteter og kompetanse i ProDig.

Faktaboks

Prosjektet er delfinansiert av Norges Forskningsråd og går i perioden 2019-2023.

 

Prosjektleder er: Hans Kristian Høidalen
Deltagere i prosjektet er:

 • The Norwegian Research Council
 • Statnett SF
 • ABB
 • Siemens
 • Agder Energi Nett
 • Eidsiva Nett
 • Hafslund Nett
 • Skagerak Nett
 • Jacobsen Elektro
 • NorTroll
 • NTNU Elkraftteknikk
 • NTNU Informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi
 • UiO Teknologisystemer
 • SINTEF Energi
 • Michigan Tech
 • The Norwegian Smartgrid Centre