Presentasjon av resultater fra RESOLVD, et EU-prosjekt om utfordringer og barrierer i lavspentnettet

Smart Innovation Norway har deltatt i EU prosjektet RESOLVD som ble avsluttet i år. Formålet med prosjektet var å forbedre effektiviteten og kapasiteten til det lavspente distribusjonsnettet. Målet er et mer fleksibelt distribusjonsnett, som i første rekke styrker nettselskapene – som til syvende og sist skal komme innbyggerne til gode.

Tekst: Smart Innovation Norway

RESOLVD er et samarbeid mellom totalt sju forskningsinstanser rundt om i Europa, og spanske Universitat de Girona er koordinator. Smart Innovation Norway (SIN) har hatt ansvar for cirka 20 prosent og ledet forskningsarbeidet med nye forretningsmodeller, standardisering og prosjektutnyttelse.

Resultatene fra dette arbeidet presenteres nå gjennom en serie på fire workshops rundt temaer relatert til DSOs ’utfordringer og lavspenningsnett (LV);  observerbarhet, digitalisering, batterilagring og beslutningsstøtte. Les mer om workshopene og meld deg på her: https://www.smartinnovationnorway.com/events/workshop-series-resolvd-norway/