Presentasjon av resultater fra EarlyWarn, et NFR-prosjekt om predikasjon av hendelser i nettet

Tekst: Christian Andre Andresen

SINTEF Energi AS har ledet KPN-prosjektet EarlyWarn som er støttet av Forskningsrådet og blir avsluttet i 2021. Målet med prosjektet var å kunne utvikle metoder og verktøy for tidlig varsling av uønskede hendelser i nettet. Formålet er å redusere antall avbrudd og utfordringer knyttet spenningskvalitet ved å kunne gjennomføre forebyggende tiltak før problemer oppstår.Tekst: Christian Andre Andresen

EarlyWarn er et samarbeid mellom en rekke industriaktører (Tensio TN, Lyse, Statnett, Hydro, Nettalliansen, Haugaland) og forskningsinstitutter/universiteter (SINTEF Energi, SINTEF Digital og NTNU). Prosjektet bygger på bruk av datadrevne modeller (ML) som benytter betydelige mengder data samlet inn i det norske nettet over mer enn 10 år kombinert med dommenekunnskap.

Resultatene fra dette arbeidet presenteres nå gjennom flere kanaler. En vesentlig andel av arbeidet publiseres gjennom fagfelle-vurderte publikasjoner, i tillegg til webinar, konferanser, artikler i bransje-tidsskrifter og blogger.

En kort oversikt over tematikken og resultatene samt lenker til de relevante artiklene finnes i SINTEF Energi AS sin blog:  https://blogg.sintef.no/sintefenergy-nb/maskinlaering-kan-forutse-feil-og-driftsforstyrrelser-i-kraftsystemet/

EarlyWarn – forutse hendelser i nettet.

Sjekk også ut vårt webinar om prosjektet: