Plexigrid – Nytt medlem av Smartgridsenteret

Med teknologi som visualiserer flaskehalser i sanntid, skal Plexigrid hjelpe nettselskap å drifte og planlegge strømnettet på en enklere måte. Visualiseringen gjør det også mulig å aktivere tilgjengelige fleksible ressurser.

– Vi i Plexigrid ser det som utrolig viktig å delta i forskning og erfaringsutveksling av smarte nett. Vi ser at Norge ligger langt foran på mange områder, og nettselskapene har veldig mange flinke folk, som tenker innovativt når det gjelder å utvikle nye konsept for å håndtere elektrifiseringen i årene fremover, sier Pål Ottersen, Key Account Manager i Plexigrids norske avdeling.

Plexigrid er en leverandør av digitale tvillinger og verktøy for flaskehalshåndtering. De har spesialisert seg på løsninger for distribusjonsnettet. Selskapet har røtter fra elkraft-avdelingen ved Universitetet i Oviedo, som ligger nord i Spania og har erfaring fra forskningsprosjekter i Spania, Sverige, Finland, Irland, og New Zealand. 

Pål Ottersen (til høyre) og Alvaro Carpinteiro deltok på Intersolar 2023 i München, Tyskland. Foto: Plexigrid.

Erfaringsutveksling mellom land

– I Spania har vi hatt flere prosjekt om hvordan vi kan minske tap på nettområder med flere hundre tusen kunder, i store maskenettverk. Her er det implementert en digital tvilling som gir varsler om man overstiger satte spenningsverdier, eller den gjeldende leveringskvaliteten, sier Ottersen.

På New Zealand har de nettopp hatt kick off for et konsept kalt «Dynamic Operating Envelopes» som handler om import- og eksportgrenser som endrer seg i tid og plassering.

– Dette konseptet kan muliggjøre høyere nivåer av energieksport fra kundenes sol- og batterisystemer ved å tillate høyere eksportgrenser når det er mer kapasitet på det lokale nettet, sier Ottersen og trekker frem at de synes det er viktig å bidra med erfaringer fra de forskjellige strategiene som nå testes ut i forskjellige land – fra Oceania til Norden.

– Norge gjør mye riktig

Plexigrid ønsker å også ta med erfaringer fra Norge ut i verden:

– Vi ser også at både Brussel og nettselskap fra flere land ser på den utvikling som skjer her i Norge, spesielt med tanke på elektrifiseringen av transportsektoren. 

Både NTNU og SINTEF ligger i spissen, og Nodes, Elhub, og nye Elbits er eksempler på at vi gjør ting riktig i Norge, mener Ottersen og utdyper:

– Jeg vil påstå at mange av prosjektene som er gjort tidligere er «state of the art». Smartgridsenteret er en viktig tilrettelegger for å utvikle ny teknologi, og fremmer prosjekter som faktiskt setter standarder for resten av verden. Gjennom Smartgridsenteret kan vi lære mye fra andre prosjekter og piloter, men vi håper jo også vi kan bli invitert til å delta på nye samarbeidsprosjekter i 2024 og fremover. Vi tar gjerne konkrete utfordringer, det er slik vi skaper innovasjon, sier Ottersen.

Fra venstre: Alvaro Carpinteiro, Linda-Maria Wadman, Estefanía López Turnes, og Pål Ottersen viser frem Plexigrids løsninger under Intersolar 2023, i München, Tyskland. Foto: Plexigrid.

Standardisering blir viktig

Plexigrid er gode på digitalisering, dataanalyse og IoT. De har lang erfaring med å bruke AMS-data for å kontrollere og avdekke dokumentasjonsfeil, og har jobbet mye med flekshåndtering og de forskjellige metodene man kan bruke for å løse flaksehalser på distribusjonsnettet.

– Det å kunne se hvor man har problemer i nettet, og hvorfor, er utgangspunktet for å løse flaskehalsene, og det har vi jobbet i over åtte år. Målet siden starten har vært å kunne gi en DSO samme type visibilitet på distribusjonsnettet som en TSO har på transmisjonsnettet, forklarer Ottersen.

For bransjen som helhet, trekker Ottersen frem standardisering som noe av det viktigste innen smartgrids i årene som kommer:

– «CIM»-initiativene til tidligere DIGIN og Elbits blir viktig fremover. Vi må tilgjengeliggjøre data fra NIS, og få inn flere piloter på spesifikke problemstillinger. Vi kan ikke løse alt på engang, men vi kan starte et sted. Samtidig er det ekstremt viktig at investeringer i digitale tvillinger og asset management software bør kunne likestilles med fysiske investeringer i nettet. Dette vil igjen gi nettselskapene større insentiver for å teste ny digital teknologi.