Smartgrid-Dagen 2021 – Planleggingen er i gang

Smartgridsenteret arrangerer Smartgrid-Dagen i samarbeid med Statnett. Arrangementet er senterets årlige studentarrangement som gjennom en ettermiddag fylt med foredrag, gir et innblikk i muligheter og utfordringer som ligger i energisystemet. Foreløpig vil arrangementet i 2021 bestå av temaer som forbrukerfleksibilitet, nettbatterier, distribuert energiproduksjon, smart produksjonsplanlegging, droner og Statnett KUBE prosjektet.

Målet med arrangementet er å motivere studenter til å bli interessert i utviklingen av morgendagens energiinfrastruktur, herunder smarte nett. Arrangementet passer perfekt for alle studenter innenfor data, IKT, kybernetikk og energi, men er også relevant for andre interesserte.

I 2021 vil også smittevern være i fokus. Det legges opp til ulike gjennomføringer av arrangementet avhengig av smittesituasjonen ved det aktuelle det aktuelle tidspunktet.

Smartgrid-Dagen vil bli avholdt i slutten av januar 2021. Mer informasjon om gjennomføring, program og påmelding kommer.