Pixii kåret til landets raskest voksende teknologiselskap

Pixii AS utkonkurrerte 50 finalister og stakk av med Deloittes pris som Norges raskest voksende teknologiselskap i 2023.

Foto: NTB

Pixii har vært medlem i Smartgridsenteret siden 2020. Selskapet utvikler og leverer smarte løsninger for batteribasert energilagring. Kjernen er den egenutviklede kraftelektronikken som kan omforme og styre strømmen begge veier.

Denne teknologien er med stor suksess testet ut i lavspenningsnettet i en av pilotene i storskala demonstrasjonsprosjekt IDE – Intelligent distribusjon av elektrisitet og er teknologien benyttet i Peak Shaper som fikk Smartgridsenterets innovasjonspris i 2023.

Kåring av teknologiselskaper

Deloitte Norges Technology Fast 50 er en rangering av Norges 50 raskest voksende teknologiselskaper, basert på omsetningsvekst gjennom de siste fire årene. Dette er den 20. utgaven av den årlige kåringen, som anerkjenner omsetningsvekst drevet av intellektuelle verdier for å feire innovasjon og entreprenørskap. Fellesnevneren for selskapene som kvalifiserer til nominasjon er at de enten har en egenutviklet innovativ teknologi, eller har funnet en innovativ måte å bruke eksisterende løsninger på.

Kenneth Bodahl (t.v.) og Morten Schøyen, Pixii AS

– Vi er ekstremt stolte over å vinne, og det er en stor anerkjennelse for alle i selskapet. Prisen har helt klart en spesiell betydning siden det er en helt åpen rangering, forteller Kenneth Bodahl, administrerende direktør i Pixii. 

I juryens begrunnelse ble det trukket fram at Pixii har utviklet en avansert og innovativ løsning for batteribasert energilagring som virkelig har truffet en nerve i det grønne skiftet. 

Kenneth Bodahl (t.v.) og Morten Schøyen, Pixii AS

– Den egenutviklede løsningen kombinert med en ufattelig imponerende vekst på 10,205 % fra 2019-2022, gjør dem til det raskest voksende teknologiselskapet i Norge og dermed vinner av Deloitte Technology Fast 50 2023, forteller Kasper Harbitz Erichsen, ansvarlig for Fast 50 i Deloitte Norge.

Ekspert på energilagring
Siden oppstarten i 2018 har Pixii raskt fått internasjonalt fotfeste med sine modulære og skalerbare løsninger for batteribasert energilagring. Disse er bygget opp rundt produktet PixiiBox, en avansert kraftelektronikkmodul som overfører energi fra strømnettet til batterier og tilbake til strømnettet ved behov.

I det grønne skiftet har Pixii lykkes med å adressere utfordringene knyttet til økt andel ny fornybar kraftgenerering kombinert med effekt og kapasitetsbegrensninger i strømnettet. Fra å ha en omsetning på drøyt 1,7 million kroner i 2019, omsatte selskapet for 177 millioner i 2022. Allerede etter første halvår i år var omsetningen mer enn doblet fra i fjor, og mer enn 90 prosent er eksport. Ifølge Bodahl kan den betydelige veksten i stor grad tilskrives elektrifiseringen av verden, som har resultert i et stort og raskt voksende marked: 

– Veksten er i stor grad drevet av elektrifiseringen av transportsektoren og samfunnet for øvrig. Ved bruk av ikke-regulerbare fornybare energikilder som sol og vind vil det ofte oppstå en mismatch mellom tidspunkt for produksjon og forbruk, og dermed et behov for energilagring. På denne måten spiller vår teknologi en viktig rolle for å stabilisere strømnettet. Vi tjener også på at vi tilbyr modulære løsninger som lett kan skaleres. Det gjør at vi er aktuelle for mange markedssegmenter og anlegg av ulike størrelser.

Bodahl sier at Pixiis vekstrategi fremover blir å opprettholde det selskapet kaller «hypergrowth»: 

– Det innebærer en årlig vekst på 40 % over en lengre periode. Det betyr ikke nødvendigvis at vi skal skape vekst ved å gjøre alt selv. Vi ser også verdien av partnerskap og kanalsalg. Det avgjørende her er at veksten skal være lønnsom.