Pilotprosjekter som inkluderer systemløsninger for energiforsyning og nye markedsløsninger

Enova søker innovative pilotprosjekter for utvikling og testing av nye teknologier, løsninger og forretningsmodeller som tilrettelegger for utslippsfri bygge- og anleggsvirksomhet.

Foto: Enova

Til denne utlysningen ønsker Enova søknader som omhandler mer enn bare utslippsfire anleggsmaskiner og batterier. De ser etter prosjekter som tar for seg helhetlige løsninger og oppfordrer spesielt nettselskapene til å se på løsninger sammen med bransjen for øvrig.

Vil du vite mer om hvordan dette programmet fungerer kan du følge med på webinar onsdag 17.10 kl 11. Søknadsfrist er 9. april 2021 kl. 12.00. Les mer.