Pilot-E lyser ut midler til økt fleksibilitet i kraftsystemet

Dette kan du søke om støtte til

Prosjekter som gjør det enklere for helt ordinære husholdningskunder å redusere egne kostnader til elektrisitet ved å tilbys løsninger som gjør det mulig å levere fleksibilitet og dermed redusere kostnaden. Løsningene må kunne aggregeres og tilrettelegges for ordinære husholdningers kompetansenivå. 

Den raske elektrifiseringen fører til mange nye effektuttak, som for eksempel gjennom hurtiglading knyttet til transport, både på land og i sjø. Elektrifiseringen må gjennomføres på en måte der maksimal fleksibilitet søkes ivaretatt, også i slike store effektuttak. PILOT-E vil støtte prosjekter med løsninger som planmessig samler og aggregerer også større punktlaster for på den måten å kunne frigjøre større fleksible volumer.

Sett sammen det konsortiet som gir det beste prosjektet

Et PILOT-E prosjekt utføres av to eller flere bedrifter og eventuelt en eller flere forskningsinstitusjoner som i samarbeid utvikler en ny løsning. Samarbeidet skal inkludere den første kunden som vil ta løsningen i bruk.  Konsortiet må bestå av minimum to uavhengige næringsaktører. Smartgridsenteret kan bistå med å sette sammen det konsortiet som gir det beste prosjektet. Kontakt oss.

Frist for å søke er 21.9.2022

Se informasjon om utlysingen på  Pilot-Es nettsider.