Peak Shaper – Artikkel med resultater og erfaringer fra pilot i Lierne

Resultatene fra pilotinstallasjonen i Lierne er nå tilgjengelig på hjemmesiden til Peak Shaper.

«Practical experiences of battery operation in a Norwegian rural grid», 2023, Kine Strupstad, Eidsiva, Jon Arnesen, Tensio, Simen Karlsen, Multiconsult, Håkon Duus, Multiconsult og Hanna Sletta, Multiconsult.

Last ned artikkelen her.

Om piloten

I nærheten av Lierne i Trøndelag har Tensio installert et 1MW batteri for å teste ut effekten av batterier som spenningsstøtte i svake nett. Denne installasjonen, som Tensio leier av Peak Shaper, viser at batteriet har bidratt til forbedret spenningskvalitet og reduserte tap i området og at slike batterier kan gi bedre utnyttelse av eksisterende nett.

Piloten er en del av Tensios pilot i IDE-prosjektet.

Et batterisystem ble installert i Tensio sitt distribusjonsnett i Lierne kommune i desember i 2022 som en del av en storskala demonstrasjon i IDE-prosjektet (Foto: Tensio)