Øygrid – Nytt medlem i Smartgridsenteret

Samfunn og næringsvirksomhet langs kysten ligger gjerne langt ut i strømnettet og opplever ofte problemer med store spenningsvariasjoner og mangel på tilgjengelig strøm. Øygrid er et nytt selskap som vil løse utfordringene langs kysten.

Øygrid har to fast ansatte og noen deltidsansatte. Hovedkontoret ligger på Ingøya i Måsøy kommune i Troms og Finnmark, og det er her og på naboøya Rolvsøya de arbeider for å realisere sitt første prosjekt.

– Vi jobber mye med forskning- og utviklingsaktivitet, men er gira på å raskt komme i gang med kraftproduksjon, sier daglig leder Harald Hansen.

Harald Hansen. Foto: Øygrid

Stabil og nok strøm til kystsamfunnene

Planen er at de skal være i gang med produksjon på Ingøya i 2025, og flere prosjekter er underveis. Her er det snakk om å kombinere konsesjonsfri vindkraft i allerede utbygget natur med batterier.

– Vår tanke er å produsere og selge strøm lokalt, altså distribuert produksjon, for å bidra til utvikling av lokalsamfunn på øyer og langs kysten. Planen er å selge strøm på vanlig måte og levere tjenester til nettselskaper, forteller Hansen.

I tillegg har de også et ønske om å se på mulighetene for å levere energi som tjeneste direkte til bedrifter.

– Vi mener at mikrogrid, med mulighet for øydrift, må være en del av løsningen i Norge. Det løser energiutfordringer for slike samfunn på en samfunnsøkonomisk fornuftig måte, med lite påvirkning på natur, og med positive effekter for lokalsamfunn. I tillegg har det en beredskapsdimensjon. Dersom en sjøkabel skulle ryke, er det av beredskapsgrunner greit å være beredt for øydrift for disse lokalsamfunnene på øyer og langs norskekysten, sier Hansen.

Slik kan en vindturbin se ut på Ingøya. Fotomontasje: Solvind

Smartgrids for utfordringer langt ut i nettet

Nettselskaper i kystnære strøk opplever ofte både stort tap av strøm i overføringen og store spenningsvariasjoner. Lokalsamfunnene og næringsvirksomhetene som er lokalisert her risikerer dermed å få ustabil eller for lite strøm for å dekke behovene. Elektrifisering av fiskebåter og hurtigbåter, fiskemottak, oppdrettsanlegg, og annen næringsvirksomhet har kraftbehov som dagens strømnett ikke er bygget for å håndtere. Innen smartgrids ligger løsningen.

– For oss fremover blir det viktig å forstå hvordan en kan bruke distribuert produksjon smart og hvordan dette kan være med å løse problemer for nettet. Vi er en aktør som sitter i enden av strømlinjene og produserer strøm der. Hvordan dette spiller inn med tanke på resten av nettet er viktig å se nærmere på. Vi trenger smart styring, smart sensorteknologi, kunstig intelligens og god kundekontakt, sier Hansen.

Hansen trekker fram at det er veldig mye spennende som skjer innen smartgrids nå.

– Og her er Smartgridsenterets medlemmer sterkt involvert. Øygrid er en liten aktør og vi ser nytten av å være med i et slikt nettverk for å lære av andre og finne samarbeidspartnere. Det skal skje enormt mye på dette feltet i årene som kommer, og da er det behov for aktører som samarbeider godt.

Hansens kollega Aleksander Masvik på stedet der de planlegger å sette opp den første vindturbinen. Foto: Øygrid

Selv om de er en liten og relativt ny aktør i bransjen, har Øygrid også kompetanse som kan være nyttig for de andre og større medlemmene i Smartgridsenteret:

– Vi er nok mer dynamiske i tankegangen enn mange av de større aktørene. Vi våger å tenke nytt og utfordre reguleringer, sier Hansen, og trekker frem at de har jobbet mye opp mot politikk og forvaltning.

Øygrid bygger nå opp ekspertise på småskala energiproduksjon.

– Her kan vi være en partner som faktisk får det til å skje. Vi er veldig interessert i å være med i prosjekter, sier Hansen.

Selv om Øygrid i første omgang fokuserer på kysten i Nord-Norge, har de også lyst til å etablere seg flere steder med tiden.