Oversikt over relevante standarder for løsningene som demonstreres i IDE-prosjektet

IDE står for «intelligent distribusjon av elektrisitet» og er et storskala demonstrasjonsprosjekt del-finansiert av ENOVA. Målet med prosjektet er å demonstrere nye teknologier og digitale løsninger i stor skala, verifisere hvordan de fungerer, og estimere nytteverdi ved full skalering til distribusjonsnettet i hele Norge. Denne rapporten gir en oversikt over relevante standarder for demonstratorene som skal gjennomføres.

IDE Teknisk gruppe 1

Følgende løsninger skal demonstreres:
• Automatisk spenningsregulering for fordelingstransformatorer
• Nett-batterier, fjernstyrte effektbrytere og styringssystem i områder med svakt nett
• Nett-batterier og bilaterale avtaler for forbrukerfleksibilitet
• Avansert løsning for selvhelende nett