Økt tilgang på grønn energi uten økt utbygging

Onsdag 26 april arrangerte Smartgridsenteret fagseminaret «Knapphet på energi og effekt om få år». På fagseminaret fortalte Håvard Grøtan Nilsen om NTEs pilot i det Enova-støttede SmartKraft-prosjektet, der de utvikler et prediktivt vedlikeholdssystem på Byafossen kraftverk.

Behovet for energi vil øke kraftig de kommende årene. For å unngå utfordringene rundt ny utbygging av kraft undersøker prosjekt SmartKraft hvordan eksisterende kraftverk kan utnyttes bedre. Noe som kan gjøre dette mulig, og som testes ut av NTE på Byafossen kraftverk, er prediktivt vedlikehold.

Ved å ta i bruk sensorer som henter inn data fra vannkraftverk, ønsker NTE å kunne avdekke feil og mangler før de inntreffer, slik at nedetid som konsekvens av uforutsette hendelser blir redusert. Sensorene måler kraftverkets ulike komponenter under vanlig drift, for å gjøre det mulig å danne et bilde av hvordan kraftverkets normaltilstand ser ut. Hvis data knyttet til en enkelt komponent begynner å avvike fra normaltilstanden, kan det tyde på at den må skiftes ut.

Med dette håper NTE å kunne bruke mindre tid på å utføre vedlikehold på kraftverkene. I stedet for å skifte ut komponenter ved jevne mellomrom, kan prediktivt vedlikehold si noe om hvorvidt den komponenten faktisk må byttes ut, eller om den fremdeles er i god stand.

Samlet sett ønsker NTE å oppnå en mer effektiv drift av vannkraftverk ved å ta i bruk prediktivt vedlikehold. NTE sitt mål er å besøke hvert kraftverk en gang i året, noe som både vil redusere kostnader, og redusere behovet for å sende operatører på rutinesjekker når det i realiteten ikke er noe galt med kraftverket.

Gikk du glipp av fagseminaret? Se opptaket under: