Nytt studieprogram ved NTNU innen temaet digital elektrisk energi

NTNUs styre vedtok den 29. oktober opprettelsen av et nytt 3-årig studieprogram (bachelor) innen temaet «Digital elektrisk energi». Studieprogrammet er utviklet av Institutt for elkraftteknikk i nært samarbeid med eksterne interessenter og gjennom grundige, inkluderende prosesser på Institutt for elkraftteknikk og Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, som instituttet er en del av. Oppstart er høstsemesteret 2021, som betyr at det første kullet med bachelorkandidater uteksamineres til sommeren 2024.

Tekst: Ole-Morten Midtgård

NTNUs styre vedtok den 29. oktober opprettelsen av et nytt 3-årig studieprogram (bachelor) innen temaet «Digital elektrisk energi». Dette er et fremvoksende forskningsfelt som:

  • både tar inn over seg den revolusjonerende utviklingen innenfor vindkraft, solelektrisk energi, energilagring, forbruksfleksibilitet og elektrifisering av transport m.m.,
  • og som er dedikert til å transformere, forbedre og effektivisere elektriske kraftsystemer og -komponenter for en bærekraftig fremtid ved å omfavne denne utviklingen,
  • samt ved innovativ bruk av informasjonsteknologi, kommunikasjonsteknologi, datavitenskap, elektrisk energiomvandling, kraftelektronikk og kybernetikk.

Begrepene «elektrisk» og «digital» er fellesnevnere i den tverrfaglige alliansen som kreves for å realisere fremtidens bærekraftige energi- og transportsektorer.

Studieprogrammet er utviklet av Institutt for elkraftteknikk i nært samarbeid med eksterne interessenter og gjennom grundige, inkluderende prosesser på Institutt for elkraftteknikk og Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, som instituttet er en del av. Navnet på det nye studieprogrammet er ennå ikke endelig bestemt, men p.t. er «Elektrifisering og digitalisering» en het kandidat. Dette navnet fanger mye av essensen i studieprogrammet og antas å være lettere å forstå enn Digital elektrisk energi. Det jobbes imidlertid fortsatt med navnet, så det tas forbehold om endelig navnevalg. Oppstart er høstsemesteret 2021, som betyr at det første kullet med bachelorkandidater uteksamineres til sommeren 2024. Det planlegges opptak av 30 studenter i første runde. Ferdige kandidater vil både kunne gå direkte ut i arbeidslivet og de vil kunne søke opptak til videre 2-årige mastergradsstudier ved NTNU. Institutt for elkraftteknikk vil ha klart et mastergradstilbud som er den naturlige fortsettelsen av tematikken i bachelorprogrammet. Etter endt mastergrad er det mulig å fortsette med doktorgrad.

Vi er overbevist om at det nye programmet svarer svært godt på aktuelle samfunnsutfordringer («det digitale, grønne skiftet») og forventer at det vil bli et attraktivt studieprogram for dyktige studenter, samt at ferdige kandidater blir ettertraktet i arbeidslivet.

Vi gleder oss til å starte opp programmet! Instituttleder ved Institutt for elkraftteknikk, Prof. Ole-Morten Midtgård (ole-morten.midtgard@ntnu.no, 41801986), svarer gjerne på spørsmål om programmet og hvordan og hvorfor det har blitt til.