Valider AS – Nytt medlem av Smartgridsenteret

Validér er det nyeste tilskuddet i medlemslisten til Smartgridsenteret. Når AMS er på plass, skal Bergensselskapet Validér ta seg av måledataene fra en firedel av norske kunder. Som medlem av Smartgridsenteret håper ledelsen på å dele erfaringer og diskutere nye ideer om hvordan måledataene kan gi mer nytte for nettselskapene.

Claude R. Olsen

Validér ble etablert i 2013 av en gruppe nettselskaper på Vestlandet. I stedet for å sitte hver for seg, besluttet de å kjøre all innsamling, validering og kvalitetssikring gjennom et felles selskap.

– Samarbeidet forventes å gi betydelige gevinster i reduserte investeringskostnader og reduserte årlige driftskostnader sammenlignet med separat drift, sier daglig leder Thomas Thiis i Validér, som foreløpig har tre ansatte.

Etter etableringen har ytterligere nettselskaper kommet inn på eiersiden. Driftsselskapet har i dag 29 eiere, fra Haugaland Kraft i sør til Varangernett i nord, med til sammen 700.000 nettkunder. BKK Nett er største aktør med nærmere 200.000 kunder mens Etne Elektrisitetslag er minst med knappe 2000 kunder.

De samme nettselskapene har også inngått et samarbeid om innføringen av AMS, i det såkalte SORIA-programmet. Her bidrar Validér for fullt med å evaluere tilbudene på målere og kommunikasjonsutstyr sammen med nettselskapene.

Daglig leder Thomas Thiis i Validér får ansvaret for måledataene fra 700.000 nettkunder. Foto: Validér

Med Powel på laget

Resten av arbeidstiden går med til å kjøre i gang driftssystemet for behandling av måledata. Det leveres av et annet medlem i Smartgridsenteret – Powel. Systemet er under testing og første fase skal stå klart til sommeren. Noen måneder senere vil systemet være ferdig koblet mot Elhub, det norske navet for måleverdier i kraftnettet. Når nettselskapene har montert AMS-målerne, vil Validér ha ansvaret for å samle inn, kvalitetssikre og sende måledataene til Elhub.

Dataene fra de mange målepunktene kan brukes til mye mer enn bare å registrere målerstand. Thiis vil utvikle flere tjenester som nettselskapene kan dra nytte av.

– Tjenester innenfor nettnytte vil gi nettselskapene informasjon om spenningskvalitet, jordfeil, kort sagt gi forbedret informasjon om hva som foregår ute i nettet. Mengden informasjon som kan samles inn er enorm og nettselskapene vil trenge gode løsninger for å bruke dataene optimalt, sier han.

Særlig de mindre nettselskapene vil ha nytte av at noen kan levere dem ferdig bearbeidede data som de kan bruke i sitt daglige arbeid.

Kjernen i Validérs system er levert av et annet medlem av Smartgridsenteret – Powel. Illustrasjonsfoto: Validér

Vil bidra i Smartgridsenteret

I utviklingen av de nye tjenestene vil Validér dra nytte av nettverket i Smartgridsenteret.

– Vi og eierne har et genuint ønske om å ta del i, og bidra til, kunnskapsdeling og erfaringsoverføring innenfor forskning og utvikling av smartgrid. Med 29 nettselskaper i ryggen tror vi også at vi har noe å bidra med inn i samarbeidet. Vi tre som jobber her bobler over av idéer, og i et miljø som Smartgridsenteret får vi et forum for å diskutere tanker og ideer, sier Thiis.

I årene frem til 1. januar 2019 tror han arbeidet i bransjen primært vil være å få installert målerne hos kundene. Først deretter vil nye tjenester bli tatt i bruk i større omfang.

– Strøm er i utgangspunktet et kjedelig produkt, men konsekvensene ved utfall er store. Nettselskapene må være foroverlent og vise at de tar fremtidens utfordringer på alvor. Ved å bruke økt kunnskap i nettet kan de gjøre de riktige investeringene, sier Thiis.