SafeBase AS – Nytt medlem av Smartgridsenteret

Nytt medlem i Smartgridsenteret, SafeBase, vil hjelpe energibransjen til å gå fra kobber og jern til CPU og IKT ved å ta i bruk metoder som telekombransjen har brukt i mange år. Det er ikke nok å installere AMS-målere for å høste gevinstene ved digitalisering.

Tekst: Claude R. Olsen // Illustrasjon: "Slik kan operatøren få informasjon om tilstanden", SafeBase.

De fleste av de ansatte i SafeBase AS i Trondheim har bakgrunn fra telekombransjen og har jobbet med overvåking av mobile nett. Denne kompetansen tar de i nå bruk for energibransjen.

– Litt av grunnen til at vi valgte energi som et nytt marked, er at her er det mye upløyd mark. Det pågår en fusjon mellom energi og internett, blant annet ved å ta i bruk teknologier fra det som populært kalles Internet of Things. Vi ønsker å hjelpe bransjen med å gå fra kobber og jern til CPU og IKT. Målet er å bidra til å skape økt nettnytte, bedre fleksibilitet i produksjonen og større kontroll av produksjonen i takt med endringene i forbruksmønstrene, sier daglig leder og co-gründer Lars Erik Gjervan i SafeBase.

Selskapet ble etablert i 2013 da Telia la ned sin tekniske avdeling i Trondheim. De 10 ansatte har primært jobbet mot telekomsektoren, men går nå inn i kraftsektoren med utgangspunkt i kjente verktøy fra telekom for dataprosessering og analyse.

– Vår hverdag er å samle inn ekstreme datamengder fra ulike datakilder i ett system og produsere visualisering som er forståelig for brukerne. Ved å bruke kunstig intelligens kan systemet forutsi og varsle om feil og kvalitetsforringelser i nettet allerede før de skjer, sier Gjervan.

Hvorfor ønsket dere å bli med i Smartgridsenteret?

– Det mest åpenbare er at vi ønsker å få innsikt i og oversikt over en bransje som utvikler seg raskt. Vi ser et kvantesprang i teknologiutnyttelse i bransjen. Erfaringsmessig vil det gå veldig fort når en bransje først har startet løpet. Samtidig ønsker vi å være en synlig aktør som kan bidra med vår erfaring og kompetanse på bruk av avanserte metoder for prosessering av store datamengder til bruk i analyse, beslutningsstøtte og automatisering av arbeidsprosesser, sier Gjervan.

AMS gir ikke nok nettnytte

Nettselskapene er i full gang med å rulle ut AMS-målere hos sine kunder. Men selv om innføring av AMS kan ha samfunnsmessig verdi, er den i seg selv ikke bedriftsøkonomisk lønnsom mener Gjervan.

– Vår observasjon er at AMS har vært sett på som pådriveren for ny IKT-teknologi. Men så langt har AMS bare vært en forretningsmessig innføring. Men det er et gap mellom hva som er mulig ved å innføre og utnytte med AMS, og det som selskapene faktisk har behov for. Bransjen har hatt litt for stor tro på at AMS utløser nettnytte. Vi tror selskapene må gjøre ting annerledes for å få en bedriftsøkonomisk lønnsom løsning, sier han.

– Big data er blitt et begrep også i energibransjen. Men data har ingen verdi før du kan bruke dem til noe fornuftig, sier Lars Erik Gjervan. Foto: Privat

Kan øke levetiden med ti år

Flere nettselskaper jobber med hvordan de skal bruke data mer effektivt. Da kan de lære av prosessene og metodene som telekombransjen har brukt i mange år.

Et eksempel er nettstasjonsovervåking i lavspentnettet. I dag vet som regel ikke nettselskapene hvor feilen ligger før de fysisk reiser ut til nettstasjonen.  Ved å plassere sensorer ute i nettstasjonen og gjøre en smart behandling av dataene, reduseres behovet for inspeksjoner og levetiden for nettstasjonen øker.

Beregninger SafeBase har gjort viser at levetiden på en nettstasjon kan forlenges med opptil ti år ved at degradering av enkeltkomponenter blir oppdaget slik at de kan skiftes ut før de fører til brann eller andre følgefeil.

Bransjen har allerede en veiviser for hvordan selskapene skal bruke moderne teknologi til å få tilgang til måledata og bruke dem til analyse og beslutningsstøtte og til å rasjonalisere driften kalt REN-blad 6025. SafeBase benytter blant annet anbefalingene fra REN for å automatisere beslutningsprosesser i sin løsning.

Lanserer nytt produkt

Safebase lanserer i disse dager en ny løsning for overvåking av nettstasjoner. Selskapet installerer en liten enhet i nettstasjonen og sørger for sanntids overvåking av lavspentnettet. Dataene overføres via mobilnettet til en skjerm i driftssentralen der all informasjon presenteres på en forståelig måte. Løsningen er testet hos TrønderEnergi Nett det siste året.

Nå er Safebase også klar for det internasjonale markedet. Med støtte fra Innovasjon Norge er selskapet på vei inn i Canada der energibransjen skal være ganske lik den norske.