OSO Energy – Nytt medlem av Smartgridsenteret

OSO Energy jobber for å utvikle «smarte» varmtvannsberedere som kan gi lavere strømpriser for forbrukerne og samtidig være med på å løse utfordringer i strømnettet.

Foto: OSO Energy

OSO Energy er et selskap i OSO Hotwater Group, en norskeid familiebedrift som produserer og selger varmtvannsberedere. OSO Energy jobber for å utnytte det iboende energipotensialet som finnes i varmtvannsberedere på en fleksibel og effektiv måte.

Høsten 2021 ble OSO Energy medlem av Smartgridsenteret, en bransjeallianse som samler hele kraftbransjen, fra kraftprodusenter til nettselskap og teknologileverandører. Der samarbeider aktørene for å få utvikle bedre innovasjoner som kommer raskere ut i markedet enn de ellers ville ha klart.

–  Jo flere aktører vi er, jo bedre løsninger kan vi skape. Smartgridsenterets store styrke er at vi representerer bredden av smartgrid i Norge. Derfor var det en stor glede for oss når OSO Energy takket ja til å bli medlem. Nå gleder vi oss til å se hva vi kan skape av resultater sammen. Det sier Jun Elin Wiik, leder i Smartgridsenteret.

Hvordan kan en varmtvannsbereder bidra til fleksibilitet i kraftnettet?

– En varmtvannsbereder er i praksis et batteri, så det er klart det er spennende å se hvordan den kan bidra i energisystemet, sier Kim Arild Tandberg, salgsjef i OSO Energy.

Løsningene som OSO Energy utvikler kan gjøre at varmtvannsberedere bruker mest strøm på tidspunkter som er mer gunstige for både forbrukerne og strømnettet. Tandberg forklarer med dette eksempelet:

– Strøm forbrukes i stor grad innen visse tidspunkter på dagen, og denne samtidigheten fører til økte strømkostnader. Mange dusjer for eksempel om morgenen, og varmtvannsberederen vil da straks gå i gang med å varme opp det kalde vannet som kommer inn. Dette betyr to ting: både at forbrukeren betaler for oppvarmingen med strøm som på det tidspunktet er dyr, og at strømnettet kan overbelastes.

– Vi jobber for å få på plass løsninger slik at varmtvannsberedere kan varme opp vann utenfor høyintensivperiodene. Dette vil bidra til lavere strømpriser for forbrukerne, og være med på å avlaste strømnettet i de samme periodene, sier Tandberg.

OSOs kjernevirksomhet er og blir å levere varmtvann til forbrukerne, men Tandberg mener det er viktig å se på tilleggsmuligheter i produkt og leveranse.

Foto: OSO Energy

– Det er en økende grad av elektrifisering i samfunnet, og vi mener det er viktig at man gjør det man kan for at produktene man leverer ikke belaster strømnettet mer enn de må. Det er godt over to millioner varmtvannsberedere i Norge – det er enorme mengder lagret energi. Vi ser at vi kan utnytte potensialet i dem på en måte som er til gode både for forbrukerne og energisystemet.

OSO Hotwater er et etablert navn i VVS-bransjen som produsent og selger av varmtvannsberedere, mens OSO Energy er opprettet for å rendyrke satsingen mot energimarkedet. Tandberg ser frem til mulighetene som medlemskapet i Smartgridsenteret gir.

– For vår del handler dette om å forstå markedet bedre. Innen energifeltet vil vi få møte nye typer kunder og partnere som gjør at vi kan lære mye og utvikle produktet vårt til det bedre.

– Økt elektrifisering og samtidig energiforbruk er en samfunnsutfordring. I Smartgridsenteret kan vi både bidra med vår egen kunnskap, men også lære av andre som jobber med lignende problemstillinger innen energieffektivisering og smartere strømforbruk.

Hvordan fikk dere høre om Smartgridsenteret?

– Vi har vært involvert i noen felles prosjekter, og det var gode og interessante samarbeid. Deretter fikk vi en invitasjon til å bli med, og for vår del var det en mulighet vi ikke kunne si nei til, sier Tandberg.