Fagne AS – Nytt medlem av Smartgridsenteret

Nettselskapene spiller en viktig rolle i utviklingen av fremtidens samfunn

Tekst John Ivar F. Eidsmo Foto: Fagne AS

– Nettselskapene sin evne til å utvikle og ta i bruk smarte løsninger for strømnettet vil være helt avgjørende for at utviklingen skal gå riktig vei.

Det sier Asbjørn Tverdal, som leder seksjon for IT, teknologi og FOU-prosjekter i Fagne AS. Fagne er det nyeste medlemmet i Smartgridsenteret, og Tverdal gleder seg til å høste fruktene av det ferske samarbeidet.

– Smartgridsenteret er en unik arena for å utveksle kompetanse og erfaringer. Her er det mange som oss som jobber med å løse problemer knyttet til strømnettet og utvikle smarte nettløsninger. Vi håper å finne både ny kompetanse og nye idéer, men også å bidra med det vi kan, sier Tverdal.

– Batteriløsningen vår, som fungerer i samspill med to vindmøller, øker beredskapen til Utsira kommune og sikrer en god reserveforsyning, sier Tverdal.

– Dette arbeidet vil vi bygge videre på i prosjektet Utsira Living Lab, som er et prosjekt midt i blinken for Smartgridsenteret. Vi kommer til å tilby både innsyn og deltakelse til de andre medlemmene i Smartgridsenteret.

Fagne AS (tidligere Haugaland Kraft Nett) har hovedkontor i Haugesund og er det niende største nettselskapet i Norge. Den siste tiden har de hatt fokus på mikrogridløsninger, blant annet knyttet til et prosjekt på Utsira der de har etablert en batteriløsning med smartstyring som kan sørge for strøm til øya når og hvis sjøkabelen faller ut.

Mange muligheter fremover

– Vi håper de andre medlemmene vil ha en genuin interesse for det vi holder på med.  

Samarbeidet internt i bransjen blir viktig for å løse de varierte utfordringene strømbransjen står overfor, og et av målene til Smartgridsenteret er å få medlemmene sine til å gjøre utfordringer til muligheter.

– Nye typer kraftkrevende industri, som batterifabrikker og datasenter, er en utfordring for oss, sier Asbjørn Tverdal.

­– Men her ønsker vi å bruke ny teknologi og lokal produksjon og lagring for å løse disse problemene. Noe «tradisjonell» utbygging av strømnettet må nok til, men i kombinasjon med nye løsninger håper vi å kunne bygge ut på en effektiv og skånsom måte.

– Vi er aktive og fremoverlente med å ta i bruk ny teknologi innen smartnettområdet. Å effektivisere utbygging og drift av strømnettet er det viktigste vi gjør.