Enfo – Nytt medlem av Smartgridsenteret

Forbrukerfleksibilitet i kraftmarkedet er blitt enklere å få til med løsninger fra det nyeste medlemmer i Smartgridsenteret – Enfo AS. Om fem år håper selskapet både sentrale og lokale kraftmarkeder omsetter fleksibilitet fra forbrukere.

Tekst: Claude R. Olsen  Illustrasjon: Agder Energi

Enfo utvikler teknologi for å kjøpe og selge forbrukerfleksibilitet i kraftmarkedet. Selskapet eies i dag av Agder Energi.

– Vi ønsker å være med og påvirke utviklingen av fleksibilitetsmarkeder og rollene i det nye kraftsystemet, sier Victoria Fearnley Landmark. Foto: Enfo

– Vi ønsker å være med og påvirke utviklingen av fleksibilitetsmarkeder og rollene i det nye kraftsystemet, sier Victoria Fearnley Landmark. Foto: Enfo

– Vi utvikler teknologien man trenger for å bli en aggregator i kraftmarkedet. Tidligere har Enfo prøvd å være aggregator, men nå har vi bestemt oss for kun å være teknologileverandør og hjelpe strømleverandører og andre aktører med den kompetansen vi har fått gjennom flere års erfaringer på området, sier daglig leder Victoria Fearnley Landmark i Enfo AS.

Hun understreker at selv om selskapet er heleid av Agder Energi, kan Enfo jobbe for alle, også Agder Energis konkurrenter. Hun kom inn som daglig leder da Enfo ble flyttet inn i Agder Energi-konsernet fra Agder Energis ventureselskap. I dag har selskapet seks ansatte og hadde i fjor en årsomsetning rundt tolv millioner kroner.

Vil snakke om forbrukerfleksibilitet

Landmark ser Smartgridsenteret som en fin arena å profilere Enfo og å øke forståelsen for forbrukerfleksibilitet blant nettselskaper og strømleverandører.

– Vi ønsker å være med og påvirke utviklingen av fleksibilitetsmarkeder og rollene i det nye kraftsystemet. Vi ønsker å være der det skjer og da er Smartgridsenteret absolutt et forum det er smart å være i, sier Landmark som selv sitter i styret i Smartgridsenteret.

Hun tror at Enfo har mye erfaring de kan dele med andre medlemmer i Smartgridsenteret. Selskapet har jobbet helt siden starten i 2004 med forbrukerfleksibilitet, aggregatorrollen og regulatoriske spørsmål.

– Vi har mange hos oss som har jobbet med dette veldig lenge og har bygget opp mye kompetanse på dette området. Vi har lært av både feil og vellykkede prosjekter. Jeg håper at disse erfaringene er noe også andre kan lære av, sier hun.

I nettskyen

Enfos løsning i dag er en nettbasert plattform der strømleverandøren kan koble opp sine kunder og styre lastene fleksibelt etter behov. Enfo leverer også styringssystemene for lastene ute hos kundene. Enfo kan levere alt av teknologi som er nødvendig for å kunne tilby fleksibilitet fra en forbrukslast inn i et marked.

Mye vil skje de nærmeste årene

Landmark tror at i løpet av fem år har aktørene testet fra seg og funnet goder regulatoriske løsninger slik at lokale fleksibilitetsmarkeder vil være hverdagen for kraftselskapene.

– Det som må til for at det skal skje, er at markedene automatiseres. Da er det lettere å håndtere mindre laster, slik at markedet blir verdifullt også for forbrukerne. Det må bli attraktivt for kundene, enten det er industri, store bygg eller husholdninger, å inngå avtaler om fleksibilitet, sier hun.

For at husholdningene skal bli med i dette markedet, for eksempel å tilby styring av varmtvannsberederen, må løsningen være så enkelat kunden ikke tenker på den en gang.

– Den kan være en del av tilbudet fra strømleverandøren i form av en litt lavere strømregning, sier hun.

Utviklet ny markedsplass

De siste par årene har Enfo jobbet mye med piloter, og et eksempel på det er markedsplassen for lokal fleksibilitet, NODES, som Agder Energi og Nordpool utvikler sammen. Agder Energi Nett som også har vært med på utviklingen, er pilotbruker.

Like sør for Arendal ligger Engene trafostasjon som sørger for strømforsyningen til over 8000 strømkunder. Kraftig boligutbygging i området kunne sprengt kapasiteten og tvunget Agder Energi Nett til å bytte ut med en større nettstasjon, en investering på 40-50 millioner kroner.

I stedet kjøper  Agder Energi Nett forbrukerfleksibilitet fra  åtte  næringskunder i området gjennom en markedsplass der LOS Energy tilbyr fleksibilitet fra sine kunder.. Det fungerte uten problemer sist vinter og demonstrerte at overlast på trafostasjonen ble unngått ved hjelp av forbrukerfleksibilitet.

Parallelt er en pilotversjon av NODES installert i Tyskland hos selskapet Mitnetz i området rundt Leipzig.