Universitetet i Oslo – Nytt medlem av Smartgridsenteret

Det skjer mye innen energiforsking på UiO for tiden, og de har dermed bestemt seg for å bli med i Smartgridsenteret gjennom den strategiske satsingen UiO:Energi.

Tekst og foto: Balder Bryn Mosund

Strategisk satsing – UiO:Energi

UiO:Energi er en av UiOs tre tverrfaglige, strategiske initiativ. Å skape et lavkarbonsamfunn er en av vår tids største utfordringer, målet er å sikre alle tilgang til energi som er ren, rimelig, sikker og sosialt rettferdig. Det opererer på tvers av fakulteter og institutter og UiO:Energi har i dag tre heltidsansatte.

Vebjørn Bakken, direktør i UiO:Energi

Ser etter prosjekter

«Vi ønsker å bli med i smartgridsenteret for å få en plattform til å treffe andre relevante aktører i Norge. Vi ønsker at det skal komme konkrete prosjekter ut av dette. Mye av det vi gjør er avhengig av ekstern finansiering. I tillegg ønsker vi både å vise frem UiOs forskning på området, og se hva som skjer andre steder» sier Vebjørn Bakken, direktør i UiO:Energi.

«UiO:Energi har definert fire innsatsområder, et av disse er «Energisystemer», der prosjektporteføljen er økende. Vi har fått prosjekter gjennom f.eks. ENERGIX, og flere EU-prosjekter, også på demo-nivå. Per i dag har vi blant annet forskningsaktivitet innen integrasjon av solenergi, kombinert med batterier og elbiler. UiO har også prosjekter på å skape fleksibilitet på et lokalt og blokk/nabolag-nivå, heller enn i nasjonale tunge grid.»

Håper på nytt FME

«På UiO har vi en faglig bredde, som er større enn på de fleste andre universitetene i Norge. Vi har veldig gode miljøer også på den samfunnsvitenskapelige siden. Der har vi i det siste jobbet mye med FME-søknader. Her kan Smartgridsenteret være en god kontaktflate for å møtes, diskutere og bygge ut dette videre.»

Han fortsetter «UiO koordinerer et initiativ som ser på sosialt rettferdig energiomstilling med fokus på forbrukere, det sosiale og lokale, som vi tror skiller seg litt fra de andre initiativene nå.»

Utvikler masterkurs innen energiinformatikk

«Som en viktig del av energisatningen, ønsker vi at UiOs portefølje av energirelaterte kurs skal utvides. Et godt eksempel er Instutt for informatikk som har etablert et nytt kurs på masternivå i energiinfomatikk. Omlag halvparten av foredragsholderne er fra industri og forvaltning, for å sikre at dette virkelig er relevant.»

«Vi har merket at det er stor interesse for denne typen kandidater, og behovet kommer garantert til å øke videre fremover. Det er informatikktungt, men henter anvendelser og problemstillinger fra energisystem.»

Institutt for teknologisystemer

«De tidligere universitetsstudiene på Kjeller (UNIK), har blitt et eget institutt på UiO under Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: Institutt for teknologisystemer. De har etablert en egen seksjon for energisystemer, og  er i en oppbyggingsfase. Dette er et viktig, nytt forskningsmiljø på UiO, og vil også  være svært relevant opp mot smartgridsenteret.»

I tillegg starter de et nytt masterprogram innenfor bærekraftige energisystemer fra høsten 2019 på Kjeller.

«Det skjer mye her, og derfor er det en god timing å gå inn i smartgridsenteret nå.» avslutter Bakken.